Pärnumaa KHK Voltveti koolituskeskuses on septembris - novembris 2014 tulekul järgmised koolitused:   24.09 Raietööline tase 3, kutseeksamiks valmistumine - Sihtrühmaks on...

Koolitused Voltveti koolituskeskuses

Pärnumaa KHK Voltveti koolituskeskuses on septembris - novembris 2014 tulekul järgmised koolitused:   24.09 Raietööline tase 3, kutseeksamiks valmistumine - Sihtrühmaks on...

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskus Tihemetsas ootab projektiõppesse metsanduse- ja aiandushuvilisi noori, kes hetkel töötud. Euroopa Sotsiaalfondi toel käivitunud projekt...

Metsanduse- ja aiandushuvilised saavad Tihemetsas alustada osaoskuse õppest

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskus Tihemetsas ootab projektiõppesse metsanduse- ja aiandushuvilisi noori, kes hetkel töötud. Euroopa Sotsiaalfondi toel käivitunud projekt...

Teisipäeval, 19.augustil on vallavalitsus avatud kuni kella 13.00ni.

Vallavalitsuse lahtiolekuaeg

Teisipäeval, 19.augustil on vallavalitsus avatud kuni kella 13.00ni.

ID-kaardi taotlust saab esitada 25. septembril 2014 kell 10.00–12.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu 73). Taotlemiseks vajalikud dokumendid: • taotlusankeet • isikut tõendav dokument; • üks...

Kilingi-Nõmmes on võimalik taotleda ID-kaarti

ID-kaardi taotlust saab esitada 25. septembril 2014 kell 10.00–12.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu 73). Taotlemiseks vajalikud dokumendid: • taotlusankeet • isikut tõendav dokument; • üks...

Käesoleval aastal on Balti keti 25. aastapäev. Eesti jalgratturite Liit koos ülejäänud Balti riikidega korraldavad sellenimelist rahvusvahelist velotuuri, mis toimub 20-24.08.2014. ...

Baltic Chain Tour 2014

Käesoleval aastal on Balti keti 25. aastapäev. Eesti jalgratturite Liit koos ülejäänud Balti riikidega korraldavad sellenimelist rahvusvahelist velotuuri, mis toimub 20-24.08.2014. ...

Alates 01.08.2014 on käigus uus kiirkaugbussiliin Pärnu - Võru - Värska sanatoorium. Lisainfo tel 4475177, e-posti aadressil info@presto.ee või www.presto.ee

Uus kiirkaugbussiliin

Alates 01.08.2014 on käigus uus kiirkaugbussiliin Pärnu - Võru - Värska sanatoorium. Lisainfo tel 4475177, e-posti aadressil info@presto.ee või www.presto.ee

C.R.Jakobsoni konkursil valiti Pärnumaa 2014.aasta parimaks haridus- ja kultuuritegelaseks Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õppealajuhataja Mari Karon. C. R. Jakobsoni konkurss toimub Pärnumaa...

Mari Karon on Pärnumaa parim haridus- ja kultuuritegelane

C.R.Jakobsoni konkursil valiti Pärnumaa 2014.aasta parimaks haridus- ja kultuuritegelaseks Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õppealajuhataja Mari Karon. C. R. Jakobsoni konkurss toimub Pärnumaa...

Koostöös Eesti Mõisakoolide Ühenduse külastusmänguga "Unustatud mõisad" korraldab Muusikasõprade Selts 2014. aastal juba viiendat korda kammermuusika suvefestivali "Mõisamängud". Festival toimub...

Muusikasõprade Seltsi suvefestival “Mõisamängud” toob kontserdi Voltveti mõisa Tihemetsas

Koostöös Eesti Mõisakoolide Ühenduse külastusmänguga "Unustatud mõisad" korraldab Muusikasõprade Selts 2014. aastal juba viiendat korda kammermuusika suvefestivali "Mõisamängud". Festival toimub...

120 aastat Kilingi-Nõmme Tuletõrje Seltsi asutamisest ja 100 aastat esimesest Saarde kihelkonna laulupeost. Need on daatumid, mida tuleb vääriliselt tähistada. Kuna siitkandi rahvas on juba...

Vana aja laulupäev koos pritsumeestega

120 aastat Kilingi-Nõmme Tuletõrje Seltsi asutamisest ja 100 aastat esimesest Saarde kihelkonna laulupeost. Need on daatumid, mida tuleb vääriliselt tähistada. Kuna siitkandi rahvas on juba...

Kesksuvel kutsume Saarde valla rahva kokku 11. – 13. juulil, et võtta hetkeks aeg maha – kohtuda tuttavatega, jagada teadmisi, olla kursis värskemate uudistega, lõõgastuda, kuulata muusikat, lüüa...

Kilingi-Nõmme linnapäevad

Kesksuvel kutsume Saarde valla rahva kokku 11. – 13. juulil, et võtta hetkeks aeg maha – kohtuda tuttavatega, jagada teadmisi, olla kursis värskemate uudistega, lõõgastuda, kuulata muusikat, lüüa...

09.07.2014 hommikul on leitud jalgratas Kilingi Nõmme linnas Pärnu tn vana tee lõpust, mis läheb üle kergliiklusteeks Tihemetsa poole. Jalgratas asub Kilingi-Nõmme politseijaoskonnas. Info tel 612...

Leitud jalgratas

09.07.2014 hommikul on leitud jalgratas Kilingi Nõmme linnas Pärnu tn vana tee lõpust, mis läheb üle kergliiklusteeks Tihemetsa poole. Jalgratas asub Kilingi-Nõmme politseijaoskonnas. Info tel 612...

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.  ...

Hajaasustuse programmi 2014.aasta taotlusvoor on avatud

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.  ...

Pärnu ja Viljandi maavanemad viivad läbi teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2  330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine" ja selle strateegilise keskkonnamõju hindamise...

Teemaplaneeringu “ Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine ” eskiisi tutvustamine

Pärnu ja Viljandi maavanemad viivad läbi teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2  330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine" ja selle strateegilise keskkonnamõju hindamise...

Pärnu Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vahearuanne ja koondatud on trassikoridoride...

Rail Baltic maakonnaplaneeringu KSH vahearuande ja trassikoridoride võrdlustulemuste tutvustamine

Pärnu Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vahearuanne ja koondatud on trassikoridoride...

Maakonnaplaneeringu eesmärk on riigi ruumilise arengu vajaduste väljendamine aastani 2030 arvestades piirkondlikke eripärasid. Uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades algatas Vabariigi...

Pärnu Maavalitsus teatab uue Pärnu maakonna planeeringu koostamise lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamisest

Maakonnaplaneeringu eesmärk on riigi ruumilise arengu vajaduste väljendamine aastani 2030 arvestades piirkondlikke eripärasid. Uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades algatas Vabariigi...

Saarde vallavalitsus on uuendamas Saarde valla  arengukava. Et arengukavas saaks kajastatud kodanike seisukohalt suuremad kitsaskohad, on sinul hea vallakodanik võimalus arengukava...

Saarde valla arengukava uuendamisel on vallakodanikel võimalus kaasa rääkida ja oma ettepanekuid esitada

Saarde vallavalitsus on uuendamas Saarde valla  arengukava. Et arengukavas saaks kajastatud kodanike seisukohalt suuremad kitsaskohad, on sinul hea vallakodanik võimalus arengukava...

Saarde Vallavalitsus annab teada, et seoses RMK poolt teostatavate maaparandustöödega võib olla ajutiselt takistatud liiklus  Sigaste-Massi-Välinõmme-Kanaküla tee Kanaküla ja Oissaare...

Teetööd Saarde vallas

Saarde Vallavalitsus annab teada, et seoses RMK poolt teostatavate maaparandustöödega võib olla ajutiselt takistatud liiklus  Sigaste-Massi-Välinõmme-Kanaküla tee Kanaküla ja Oissaare...

Kilingi-Nõmme staadioni avamine toimub 07. juunil kell 18.00, sellele järgneb kontsert. Kontserti algus kell 19.00, esinevad Traffic, Elina Born ja Polero. Piletite eelmüük kontserdile:...

Kilingi-Nõmme staadioni avamine

Kilingi-Nõmme staadioni avamine toimub 07. juunil kell 18.00, sellele järgneb kontsert. Kontserti algus kell 19.00, esinevad Traffic, Elina Born ja Polero. Piletite eelmüük kontserdile:...

Elektrooniliselt saab hääletada alates 15.maist kella 9.00-st kuni kolmapäeva, 21.maini kella 18.00-ni veebilehel www.valimised.ee . Lisainfo elektroonilise hääletamise kohta  ...

Täna algab Euroopa Parlamendi valimiste eelhääletamine

Elektrooniliselt saab hääletada alates 15.maist kella 9.00-st kuni kolmapäeva, 21.maini kella 18.00-ni veebilehel www.valimised.ee . Lisainfo elektroonilise hääletamise kohta  ...

7. mail 2014 toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses Metsapäev ehk metsanduslik kutsevõistlus. Metsapäeva on Tihemetsas korraldatud juba 14 aastat eesmärgiga  lasta...

Tihemetsas toimus 14. metsapäev

7. mail 2014 toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses Metsapäev ehk metsanduslik kutsevõistlus. Metsapäeva on Tihemetsas korraldatud juba 14 aastat eesmärgiga  lasta...

Näitan: 1 181-1 200
Elemente lehe kohta 20
of 63