Soomaa piirkonna teemaplaneering koostatakse kehtivate Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute täpsustamiseks ning piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks. Kuna planeeringuala hõlmab ka...

Pärnu maakonna planeeringu Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Soomaa piirkonna teemaplaneering koostatakse kehtivate Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute täpsustamiseks ning piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks. Kuna planeeringuala hõlmab ka...

Riigihalduse ministri 29.05.2017 määruse nr 32 „Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine" lg 1 p 28...

Allikukivi küla moodustamine ja asustusüksuste vahelise piiri korrigeerimine

Riigihalduse ministri 29.05.2017 määruse nr 32 „Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine" lg 1 p 28...

Saarde Vallavalitsus koostöös Tervise Arengu Instituudiga pakub 3-8 aastaste laste vanematele võimalust osaleda vanemlusprogrammis „Imelised aastad".    Koolitusprogrammi...

Vanemlusprogramm „Imelised aastad“

Saarde Vallavalitsus koostöös Tervise Arengu Instituudiga pakub 3-8 aastaste laste vanematele võimalust osaleda vanemlusprogrammis „Imelised aastad".    Koolitusprogrammi...

Kodutoetuse taotlusvoor avati 29.mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30.juuni 2017 .   Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on...

Kodutoetus lasterikastele peredele

Kodutoetuse taotlusvoor avati 29.mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30.juuni 2017 .   Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on...

Saarde Vallavolikogu järgmine istung toimub kolmapäeval, 7.juunil 2017 algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis. Volikogu istungi päevakorra ja eelnõudega on võimalik tutvuda valla kodulehel...

Saarde Vallavolikogu istung 7.juunil 2017

Saarde Vallavolikogu järgmine istung toimub kolmapäeval, 7.juunil 2017 algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis. Volikogu istungi päevakorra ja eelnõudega on võimalik tutvuda valla kodulehel...

Vanarehvide kogumispunkt asub nüüd Saarde Kommunaal OÜ uue töökoja juures Künka tn 11 Kilingi-Nõmmes.  Palume rehve mitte viia enam Muru tänavale!   Rehvide jaoks on töökoja...

Vanarehvide kogumispunkt asub Künka tänaval

Vanarehvide kogumispunkt asub nüüd Saarde Kommunaal OÜ uue töökoja juures Künka tn 11 Kilingi-Nõmmes.  Palume rehve mitte viia enam Muru tänavale!   Rehvide jaoks on töökoja...

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 25.04.2017 korraldusele nr 16.2-3/95 teatame, et Saarde Vallavalitsus...

Avalik kirjalik enampakkumine Veelikse külas asuva Ridaelamu tee 6 hoonestatud kinnisasjale

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 25.04.2017 korraldusele nr 16.2-3/95 teatame, et Saarde Vallavalitsus...

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 25.04.2017 korraldusele nr 16.2-3/91 teatame, et Saarde Vallavalitsus...

TIHEMETSA ALEVIKUS ASUVA LASTEAIA TEE 5 KINNISTU VÕÕRANDAMINE

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 25.04.2017 korraldusele nr 16.2-3/91 teatame, et Saarde Vallavalitsus...

RMK haldab suurt osa Eestimaa soodest. Ka paljud kaitsealused sood on Eestis kuivendatud ja olnud kasutuses turbatootmis- või metsakasvatusaladena. RMK ülesanne on enda hallatavatel maadel...

RMK kutsub huvilisi laupäeval, 20. mail toimuvale soode päevale Soomaa rahvusparki Ördi rappa.

RMK haldab suurt osa Eestimaa soodest. Ka paljud kaitsealused sood on Eestis kuivendatud ja olnud kasutuses turbatootmis- või metsakasvatusaladena. RMK ülesanne on enda hallatavatel maadel...

OÜ Saarde Kommunaal viis 2017. a. märtsis-aprillis läbi projekteerimise-ehituse töövõtu hanke Kilingi-Nõmme linna reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Edukaks pakkujaks tunnistati Schöttli...

Alanud on Kilingi-Nõmme reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööd

OÜ Saarde Kommunaal viis 2017. a. märtsis-aprillis läbi projekteerimise-ehituse töövõtu hanke Kilingi-Nõmme linna reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Edukaks pakkujaks tunnistati Schöttli...

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 05.05.2017 korraldusele nr 16.2-3/102 teatame, et Saarde Vallavalitsus...

Saarde Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku vallavara enampakkumise kinnistu müügiks Jäärja külas

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 05.05.2017 korraldusele nr 16.2-3/102 teatame, et Saarde Vallavalitsus...

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 05.05.2017 korraldusele nr 16.2-3/102 teatame, et Saarde Vallavalitsus...

Saarde Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku vallavara enampakkumise kinnistu müügiks

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 05.05.2017 korraldusele nr 16.2-3/102 teatame, et Saarde Vallavalitsus...

Maa-amet korraldab 24.05.2017 avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri...

Avalik kirjalik enampakkumine riigi omandis olevate kinnisasjade müügiks

Maa-amet korraldab 24.05.2017 avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri...

Koolieelikute toetust makstakse koolieelsetes lasteasutustes mittekäivatele Saarde valla elanikeregistrisse kantud koolieelses eas olevatele lastele alates lapse 1-aastaseks saamisest. ...

Saarde Vallavalitsuses võetakse kuni 29.maini 2017 vastu lasteaias mittekäivate koolieelikute vanematelt avaldusi toetuse saamiseks

Koolieelikute toetust makstakse koolieelsetes lasteasutustes mittekäivatele Saarde valla elanikeregistrisse kantud koolieelses eas olevatele lastele alates lapse 1-aastaseks saamisest. ...

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus Tuulepealne maa OÜ1 kavandab Saarde valda rajada kuni kolm tuuleparki, millest kaks asuvad Kamali ja üks Tõlla külas. Kõigi...

Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16 detailplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus Tuulepealne maa OÜ1 kavandab Saarde valda rajada kuni kolm tuuleparki, millest kaks asuvad Kamali ja üks Tõlla külas. Kõigi...

Kunstisalong  Kilingi uue hooaja avamine toimub   05. mail algusega kell 18.00 Teatame suure rõõmuga, et meil on võimalus eksponeerida nii kodulinna kunstiklubi „Spekter"...

Kunstisalong Kilingi uue hooaja avamine

Kunstisalong  Kilingi uue hooaja avamine toimub   05. mail algusega kell 18.00 Teatame suure rõõmuga, et meil on võimalus eksponeerida nii kodulinna kunstiklubi „Spekter"...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade  kasutamiseks andmiseks.  Pakkumiste esitamise tähtaeg on 3. mai 2017.     ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade  kasutamiseks andmiseks.  Pakkumiste esitamise tähtaeg on 3. mai 2017.     ...

Saarde Vallavolikogu istung toimub 26.aprillil algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis. Istungi päevakorra ja eelnõudega on võimalik tutvuda valla kodulehel.

Vallavolikogu istung 26.aprillil

Saarde Vallavolikogu istung toimub 26.aprillil algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis. Istungi päevakorra ja eelnõudega on võimalik tutvuda valla kodulehel.

Suurjäätmete kogumisring toimub esmaspäeval, 8.mail. Vastavalt Saarde Vallavalitsuse ja Ragn-Sells AS vahel sõlmitud lepingule korraldatakse suurjäätmete kogumisring maikuu ja oktoobrikuu...

Suurjäätmete kogumisring

Suurjäätmete kogumisring toimub esmaspäeval, 8.mail. Vastavalt Saarde Vallavalitsuse ja Ragn-Sells AS vahel sõlmitud lepingule korraldatakse suurjäätmete kogumisring maikuu ja oktoobrikuu...

Saarde Vallavalitsus jagab kuni 28.aprillini 2017 toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse saajatele Euroopa Liidu toiduabi. Lisainfo tel 449 0133 Mare Kurri või 449 0132 Merike...

Toiduabi jagamine

Saarde Vallavalitsus jagab kuni 28.aprillini 2017 toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse saajatele Euroopa Liidu toiduabi. Lisainfo tel 449 0133 Mare Kurri või 449 0132 Merike...

Näitan: 1 161-1 180
Elemente lehe kohta 20
of 75