Ootame oma seltskonda loodusesõpru, kes soovivad appi tulla konnade kevadise rände ajal, et aidata neid turvaliselt üle maantee. Konnade rände aeg jääb tavaliselt aprilli teise poolde, kuid...

Talgud "Aitame konnad üle tee"

Ootame oma seltskonda loodusesõpru, kes soovivad appi tulla konnade kevadise rände ajal, et aidata neid turvaliselt üle maantee. Konnade rände aeg jääb tavaliselt aprilli teise poolde, kuid...

Saarde Vallavalitsuse 19.11.2013 korraldusega nr 325 on piiratud üle 8-tonnise massiga veokite liiklust järgmistel teedel: Sigaste-Massi-Välinõmme-Kanaküla tee (7110030); Lodja-Puujala tee...

Liikluse piiramine

Saarde Vallavalitsuse 19.11.2013 korraldusega nr 325 on piiratud üle 8-tonnise massiga veokite liiklust järgmistel teedel: Sigaste-Massi-Välinõmme-Kanaküla tee (7110030); Lodja-Puujala tee...

4.-6-aprillini 2014 toimuvad Saarde vallas Lauri karjääris Kaitseliidu Pärnumaa maleva laskeharjutused. Õppustel kasutatakse lahingpadruneid ja imitatsioonivahendeid. Palume nimetatud perioodil...

Kaitseliidu laskeharjutused Lauri karjääris

4.-6-aprillini 2014 toimuvad Saarde vallas Lauri karjääris Kaitseliidu Pärnumaa maleva laskeharjutused. Õppustel kasutatakse lahingpadruneid ja imitatsioonivahendeid. Palume nimetatud perioodil...

Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 07. aprillist lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 19.05.2014 . Riiklik tagastamatu toetus...

Kodutoetus lasterikastele peredele

Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 07. aprillist lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 19.05.2014 . Riiklik tagastamatu toetus...

Pärnu ja Viljandi maavalitsused, elektrisüsteemihaldur Elering ning Ramboll Eesti sõlmisid märtsi keskel töövõtulepingu Kilingi-Nõmme–Riia TEC II 330 kilovoldi (kV) õhuliini maakonnaplaneeringu...

Algab planeeringu koostamine Eesti-Läti uue kõrgepingeliini trassi asukoha määramiseks

Pärnu ja Viljandi maavalitsused, elektrisüsteemihaldur Elering ning Ramboll Eesti sõlmisid märtsi keskel töövõtulepingu Kilingi-Nõmme–Riia TEC II 330 kilovoldi (kV) õhuliini maakonnaplaneeringu...

Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskus pakub koostöös PRIA-ga kõigile ühtse pindalatoetuse taotlejatele 15.juunini 2014 juhendamist ja tuge e-pria kasutamisel: kliendiks registreerumine; ...

Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskus pakub pindalatoetuse taotlejatele e- pria kasutamiseks juhendamise tuge

Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskus pakub koostöös PRIA-ga kõigile ühtse pindalatoetuse taotlejatele 15.juunini 2014 juhendamist ja tuge e-pria kasutamisel: kliendiks registreerumine; ...

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses toimuvad 15.-17.04 ja 23.-25.04 raiteöölise (tase 3) kutseeksamiks valmistumise koolitused. Lisainfo kutsehariduskeskuse veebilehel . ...

Raietöölise koolitused Voltveti koolituskeskuses

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses toimuvad 15.-17.04 ja 23.-25.04 raiteöölise (tase 3) kutseeksamiks valmistumise koolitused. Lisainfo kutsehariduskeskuse veebilehel . ...

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu. Taotlejaks võivad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles...

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu. Taotlejaks võivad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles...

Saarde Vallavalitsuse poolt läbiviidud riigihanke tulemusena on Saarde Vallavalitsus sõlminud Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse ehitustööde teostamiseks lepingu Meccer OÜ-ga. Ehitustööde...

SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse esimese korruse remonttööd on alanud

Saarde Vallavalitsuse poolt läbiviidud riigihanke tulemusena on Saarde Vallavalitsus sõlminud Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse ehitustööde teostamiseks lepingu Meccer OÜ-ga. Ehitustööde...

Vastavalt planeerimisseadusele on Saarde Vallavolikogu üle vaadanud kehtiva Saarde valla üldplaneeringu (kehtestatud Saarde Vallavolikogu 30.01.2008 otsusega nr 2). Üldplaneeringu ülevaatamise...

Saarde valla üldplaneeringu ülevaatamine

Vastavalt planeerimisseadusele on Saarde Vallavolikogu üle vaadanud kehtiva Saarde valla üldplaneeringu (kehtestatud Saarde Vallavolikogu 30.01.2008 otsusega nr 2). Üldplaneeringu ülevaatamise...

Eesti Töötukassa korraldab teisipäeval, 8.aprillil kell 11.00 - 18.00 Pärnu Kontserdimajas (Aida 4) töömessi "Leia töö Eestis või Euroopas". Töövõimalused Eestis ja mujal Euroopas ...

Töömess "Leia töö Eestis või Euroopas" Pärnus

Eesti Töötukassa korraldab teisipäeval, 8.aprillil kell 11.00 - 18.00 Pärnu Kontserdimajas (Aida 4) töömessi "Leia töö Eestis või Euroopas". Töövõimalused Eestis ja mujal Euroopas ...

Päästesündmuste vältimiseks ja inimeste ohutuse tagamiseks on Päästeameti peadirektori käskkirjaga alates 12.märtsist 2014 keelatud siseveekogude jääle minek. Pärnu maavanema korraldusega on...

Jääle mineku keeld

Päästesündmuste vältimiseks ja inimeste ohutuse tagamiseks on Päästeameti peadirektori käskkirjaga alates 12.märtsist 2014 keelatud siseveekogude jääle minek. Pärnu maavanema korraldusega on...

Karjääri- ja õppenõustamisteenuseid on Pärnus asuv Õppenõustamikeskus linna ja maakonna õpilastele ja õpetajatele ning lapsevanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele tasuta pakkunud juba...

Karjääri- ja õppenõustamisteenused Pärnu Õppenõustamiskeskuses

Karjääri- ja õppenõustamisteenuseid on Pärnus asuv Õppenõustamikeskus linna ja maakonna õpilastele ja õpetajatele ning lapsevanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele tasuta pakkunud juba...

Kui oled… vanuses 16 -24 olnud tööta juba vähemalt 4 kuud ilma erialase ettevalmistuseta või soovid omandada uut eriala Pakume Sulle … 1. Võimalust osaleda Noorte Karjääriklubis, kus...

Noorte karjääriklubi

Kui oled… vanuses 16 -24 olnud tööta juba vähemalt 4 kuud ilma erialase ettevalmistuseta või soovid omandada uut eriala Pakume Sulle … 1. Võimalust osaleda Noorte Karjääriklubis, kus...

Alates esmaspäevast, 17.veebruarist on Tihemetsa spordihoones avatud lastebassein. Bassein on avatud T-L kell 14.00 - 19.00. Pilet 1 €, kuni 6-aastased lapsed tasuta. Gruppidel vajalik...

Lastebassein avatud

Alates esmaspäevast, 17.veebruarist on Tihemetsa spordihoones avatud lastebassein. Bassein on avatud T-L kell 14.00 - 19.00. Pilet 1 €, kuni 6-aastased lapsed tasuta. Gruppidel vajalik...

Laupäeval, 22.veebruaril kell 16.00 Kaitseliidu näidislahing Punapargi mälestuskivi juures. Kaitseliitlased taastavad võimalikult täpselt 1918.aasta detsembrikuu lahingu. Bussid väljuvad...

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Saarde vallas

Laupäeval, 22.veebruaril kell 16.00 Kaitseliidu näidislahing Punapargi mälestuskivi juures. Kaitseliitlased taastavad võimalikult täpselt 1918.aasta detsembrikuu lahingu. Bussid väljuvad...

Kui Sa oled 16–24-aastane töötu noor, kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud, on projektiõpe hea võimalus mitte jääda koduseinte vahele vaid liituda Pärnumaa...

Projekt "Osaoskus on ameti alus"

Kui Sa oled 16–24-aastane töötu noor, kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud, on projektiõpe hea võimalus mitte jääda koduseinte vahele vaid liituda Pärnumaa...

Teatame, et valla kodulehekülje kalendri asukohtade kuvamisega on hetkel jätkuvalt probleeme. Kuigi sündmuse juurde valitakse õige sündmuse toimumise koht, kuvatakse vahel sündmus toimuvat...

Viga veebileheküljel kuvatava kalendri asukohtades

Teatame, et valla kodulehekülje kalendri asukohtade kuvamisega on hetkel jätkuvalt probleeme. Kuigi sündmuse juurde valitakse õige sündmuse toimumise koht, kuvatakse vahel sündmus toimuvat...

8.veebruaril toimub Pärnus Eesti Korteriühistute Liidu poolt korraldatav Lääne-Eesti Korteriühistute foorum.  

Lääne-Eesti Korteriühistute foorum

8.veebruaril toimub Pärnus Eesti Korteriühistute Liidu poolt korraldatav Lääne-Eesti Korteriühistute foorum.  

17. veebruaril 2014 alustab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses Tihemetsas õppetööd METSAMAJANDUSE eriala (raietööline) õppegrupp, mille õppeaeg on üks aasta. See on...

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse talvine vastuvõtt

17. veebruaril 2014 alustab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses Tihemetsas õppetööd METSAMAJANDUSE eriala (raietööline) õppegrupp, mille õppeaeg on üks aasta. See on...

Näitan: 1 581-1 600
Elemente lehe kohta 20
of 81