« Tagasi

Viiruse tõkestamiseks Saarde Vallavalitsuses

 

• Avalduste ja taotluste edastamiseks on vallavalitsuse koridoris kirjakast.

• Palume suhelda teenistujatega telefoni või kirja teel. Kontaktid on leitavad siit.

• Kui kohale tulemine on vältimatu, on vastuvõtt vaja eelnevalt kokku leppida.

• Ametiruume külastades tuleb kanda maski, täita hügieeninõudeid ning hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad (maskid saadaval kohapeal).

• Jälgida koroonakriisi infolehte kriis.ee

 

KOOLID 

  • Surju Kool alustab 11. jaanuaril õppetööd tavapäraselt ehk 1.-9. klass õpib kooli ruumides kontaktõppes.

Huvitegevuses on praegu peatatud ringid, kus osaleb üle kümne õpilase.

Täpsem info on kooli poolt läbi ametlike infokanalite edastatud õpilastele, lapsevanematele ja koolipersonalile.

 

  • Kilingi-Nõmme Gümnaasium on seoses teistest maakondadest pärit õpilastega teises olukorras ning seetõttu viibib nädalal 11.-15. jaanuar osaliselt distantsõppel.

Võttes aluseks põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõige 5, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi põhimääruse § 20 lõige 3 ja § 21, Kilingi-NõmmeGümnaasiumi kodukorra Lisa 5 ning Haridus- ja teadusministeeriumi juhised 5.11.2020 ja 30.12.2020:

ajavahemikus 11. jaanuar – 15. jaanuar 2021 korraldada õppetöö kontaktõppena 1. – 6. klasside õpilastele;

ajavahemikus 11. jaanuar – 15. jaanuar 2021 korraldada õppetöö distantsõppena 7. – 12. klasside õpilastele;

õpilaskodu avada ajavahemikus 10 .jaanuar – 15.j aanuar 2021 1.-6.klasside õpilastele;

õppetöö toimub kontakt- ja distantsõppel tunniplaani alusel.

Täpsem info on kooli poolt läbi ametlike infokanalite edastatud õpilastele, lapsevanematele ja koolipersonalile.

Klassidele, kes viibivad perioodil 11.01 – 15.01 distantsõppel, korraldab kool toidupakkide jagamise esmaspäeval alatest kella 11-st peauksest.

Huviringidest on peatatud mudilas-, laste- ja poistekoor, korvpall.

   7.-12.klasside õpilasi huviringideks kooli ei kutsuta.

Täpsem info kooli kodulehel.

Õppetööga seotud info on leitav eKoolist, koolide kontaktid on leitavad siit