« Tagasi

Tuleohtliku aja määramine

Päästeameti peadirektori käskkirjaga on tuleohtliku aja alguseks Eesti territooriumil määratud 4.aprill.
Tuleohtlikul ajal on metsa ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud:
  • küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas;
  • kuluheina ja roostiku põletamine;
  • muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades.

Tuleohtlikul ajal on Saarde valla tiheasustusega aladel, Kilingi-Nõmme linnas ja Tihemetsa alevikus, keelatud aiakoristus- ja haljastusjäätmete põletamine.

Lisainfo tel 449 0138 Eesi Kolla, keskkonnaspetsialist