« Tagasi

Tihemetsas toimus 14. metsapäev

7. mail 2014 toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses Metsapäev ehk metsanduslik kutsevõistlus. Metsapäeva on Tihemetsas korraldatud juba 14 aastat eesmärgiga  lasta metsandusõpilastel oma oskusi ja teadmisi proovile panna ning tutvustada üldhariduskoolide õpilastele metsamehe ametit.

Tänavu olid külalisvõistlejad Luua Metsanduskoolist, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist ja Mõisaküla Põhikoolist. Kokku osales võistlusel 48 õpilast.

5 km pikkune Metsapäeva rada algas ja lõppes Kilingi-Nõmmes RMK Metsamaja juures. Metsas võistlusrajal oli  tähistatud 13 punkti, kus võistlejatel tuli lahendada metsanduslikke ülesandeid. Näiteks tuli tunda puid, põõsaid ja alustaimestiku taimi, määrata silma järgi puu kõrgust, läbimõõtu ja raiesmiku pindala, määrata palgi mahtu, valida harvendusraiel väljaraiesse minevaid puid, tunda loomi ja linde, vastata viktoriiniküsimustele jpm. Lisaks erialastele ülesannetele oli võistlusel ka väikese vimkaga ülesandeid - nt tuli arvata ära, mis peitub suletud plekkpurgis, mida ei tohtinud avada. Seal olid näiteks kivi, käbi, okkad, liiv jm looduslikud asjad.

Võistlejad liikusid metsas orienteerumiskaardi abil. Võisteldi kahes kategoorias: metsandusõpilased võistlesid ükshaaval, üldhariduskoolide õpilased kahekaupa võistkonnas. Igas rajapunktis oli kohtunik, kes hindas võistlejate vastuseid. Rada tuli läbida vähemalt 2 tunni ja 15 minutiga, vastasel korral sai võistleja juba miinuspunkte. Kolm kiireimat raja läbijat said aga lisapunkte.

Metsandusõpilaste arvestuses olid võitjad:
I koht – Jarro Mihkelson (Luua Metsanduskool) –  116 punkti
II koht – Märt Laas (PKHK, ME-11) – 115 punkti
III koht – Rait Strandmann (PKHK, MR-13S) –  109 punkti

Teadmiste poolest oli võistlusel teistest tunduvalt parem aga Märt Laas, talle järgnes Rait Strandmann, kuid kiirusepunktidega läks neist ette Luua õpilane Jarro Mihkelson, kes võitis sellega 1. koha.

Üldhariduskooline arvestuses olid võitjad:
I koht – Maru-Mehis Kore, Erki Tomson (Kilingi-Nõmme Gümnaasium) – 75 punkti (parem aeg)
II koht – Rando Kiviste, Peeter Leesi (Kilingi-Nõmme Gümnaasium) – 75 punkti
III koht – Hendrik Raid, Arvi Laasme (Kilingi-Nõmme Gümnaasium) – 68 punkti

Eriauhinna said parim taimede tundja Rait Strandmann, „krõbinate" äraarvaja Allar Eichfuss ning nupukamad viktoriini lahendajad Mario Mihkelson ja Väino Daum.

Peale metsarajalt tulekut sai supi ja kringliga keha kinnitada. Soovijad said end proovile panna sportlikel võistlustel: nooleviskes, saapaviskes, jalgpalli löömises, tennispalli veeretamises hokikepiga, täpsusviskes.

Metsapäeva korraldamisel lõid kaasa Voltveti koolituskeskuse õpetajad ja töötajad ning Tihemetsa metskonna töötajad.

Aitäh korraldajatele, palju õnne võitjatele!

Marje Kask
Metsanduse ÕKR juht