« Tagasi

Terviseameti hinnang covid-19 leviku kohta ventilatsioonisüsteemides

Koroonaviirus kortermaja ventilatsioonisüsteemi kaudu ei levi.

Kõige rohkem nakkust saadakse lähikontaktis piisknakkuse teel, kui piisad maanduvad teise inimese limaskestadele, näiteks ninna, suhu või silmadele. Nakatuda võib ka piiskadega saastatud pindade kaudu. Nakkuse võib saada näiteks puudutades ukselinki ja seejärel oma nägu.

Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse (ECDC) andmete kohaselt  ei ole praegu piisavalt usaldusväärseid tõendeid, et viirus võib levida ventilatsiooni kaudu. Koroonaviirus on küll võimeline kinnituma õhuaerosoolidele, kuid nende hulk väheneb õhus suhteliselt kiiresti.

Johtuvalt eelmisel nädalal ajakirjas New England Journal of Medicine ilmunud uuringust https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2004973  on kolme tunni möödudes SARS-CoV-2 viirusosakestest alles kuuendik.

Tartu Ülikooli keskonnatervishoiu dotsendi Hans Orru sõnutsi on nakatumise toimumiseks oluline ka sissehingatav viirusosakeste hulk. Et saada vajalik kogus, peab olema ikkagi haigega lähikontaktis või  viibima haigega koos väikeses suletud ruumis. Ent kogus, mis võiks kanduda ventilatsiooni süsteemide kaudu naabritelt teise isikuni, ei ole tavaolukorras piisav nakatumiseks.

Samas on alati oluline tagada piisav ruumide õhuvahetus, et vähendada viirusosakeste hulka nii haigestunud kui tervete inimeste ruumides. Selleks

soovitame:

- Tuulutada regulaarselt oma eluruume

- Tagada avalikes ruumides ööpäevaringselt hea õhuvahetus, mis ei laseks viirusosakestel ja saasteainetel kuhjuda.

 

Kadri Juhkam

osakonnajuhataja

lääne regionaalosakond

Terviseamet