« Tagasi

Teetööd Saarde vallas

Saarde Vallavalitsus annab teada, et seoses RMK poolt teostatavate maaparandustöödega võib olla ajutiselt takistatud liiklus  Sigaste-Massi-Välinõmme-Kanaküla tee Kanaküla ja Oissaare vahelisel lõigul. Tööde käigus vahetatakse välja teealuseid truupe ning see võib häirida liiklust. Samuti võib lõiguti olla vigastatud teekate.