« Tagasi

Teemaplaneeringu “ Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine ” eskiisi tutvustamine

Pärnu ja Viljandi maavanemad viivad läbi teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2  330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine" ja selle strateegilise keskkonnamõju hindamise (KSH) koostamist. Teemaplaneeringu eesmärgiks on Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2  330 kV elektriliini trassi koridori asukoha määramine Pärnu ja Viljandi maakondades.

Teemaplaneeringutega määratakse 330 kV õhuliini trassi koridori asukoht, mis algab Pärnu maakonnas Saarde vallas Tartu-Viljandi-Sindi 330 kV õhuliinilt ja lõpeb Viljandi maakonnas Abja vallas Eesti-Läti piiril, kust edasi kavandab trassikoridori kuni Riia TEC-2 alajaamani Läti Vabariik. Trassi koridori asukoht valitakse võimalike variantide võrdluse teel.

Teemaplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda alates 23.06.2014 planeeringu veebilehel http://elering.ee/eesti-lati-kolmas-uhendus-uuringud-2/. Samal aadressil on võimalik esitada teemaplaneeringule ettepanekuid ja vastuväiteid.

Teemaplaneeringu eskiisi avalikud arutelud toimuvad teisipäeval 1. juulil 2014.a

                Abja vallas - algusega kell 12.00 Abja Vallavalitsuses (Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja)
                Saarde vallas -  algusega  kell 17.00 Kilingi-Nõmme Klubis (Pärnu 73, Kilingi-Nõmme)

Täiendav info Pärnu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna telefonil 44 79 761 või e-posti teel tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee  ja Viljandi Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna telefonil 43 30 422 või e-posti teel tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee.