« Tagasi

Tartu Ülikooli eetikakeskus omistas vallale kõrged tunnustused

Kilingi- Nõmme gümnaasium pälvis Tartu Ülikooli eetikakeskuse 12. väärtuskasvatusekonverentsil „Hea kooli eksperdi" märgi. Tunnustusprogrammi eesmärkideks on arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust ning toetada koole teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.

Konkurssi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" jätkuprogrammi raames.TÜ eetikakeskus omistas 2016. aastal Kilingi-Nõmme gümnaasiumile „Hea kooli rajaleidja", 2017.aastal „Hea kooli edendaja" nimetuse ning mullu „Väärtuskasvatuse kool 2018" tiitli.

Samuti pälvisid Surju Lasteaed Päikesekiir ning Kilingi-Nõmme Lasteaed Krõll Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammis  tubli väärtuskasvatuse lasteaia tiitli. „Teerajaja" tiitliga tunnustab TÜ eetikakeskus õppeasutusi, mis teeb kogu organisatsiooni arendamisel väärtuspõhist tööd, pöörates tähelepanu iga lapse individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.

Hea lasteaia teerajaja 2019 tunnustuse pälvisid Surju Lasteaed Päikesekiir omanäolise lasteaia loomise, tervislike eluviiside ja pärimuskultuuri väärtustamise eest ning Kilingi-Nõmme Lasteaed Krõll väärtuspõhise lasteaia kujundamise, koostöiste suhete ja omanäoliste traditsioonide hoidmise eest.

 

Saarde vald tänab ja tunnustab!