« Tagasi

Täna ja homme on veel võimalik registreerida suur- ja klaasijäätmete kogumisringile

Tellimiseks helistage Ragn-Sells AS-le tel 6060439 või saatke e-kiri parnu@ragnsells.com. Samuti võite oma soovi esitada vallamajja tel 4490134 või 53070296, e-kirjaga info@saarde.ee või kaie.sakala@saarde.ee. Teatage oma jäätmeveo lepingu number, jäätmevaldaja ja kinnistu nimi ning aadress, jäätmete asukoht ja selgitused, mis jäätmetega on tegu. Tellimine esitada hiljemalt 02. oktoobriks 2019.

Suurjäätmete äravedu on tasuta, kuid klaasijäätmete eest esitatakse tellijale arve 114 eurot ühe m3 eest. Kogust hinnatakse visuaalselt.

Suurjäätmed on Keskkonnaministri 14.12.2015 määruse nr 70 "Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu" lisas koodiga 20 03 07 tähistatud jäätmed. Need on näiteks vana mööbel, põrandavaibad, kraanikausid, WC-potid ja muud suured esemed, mis oma konteinerisse ei mahu. Siia alla ei kuulu jäätmed, mille vedu on korraldatud teiste õigusaktide alusel, nagu sõidukite rehvid, külmkapid, telerid jm elektroonikajäätmed ning ehitus- ja lammutusjäätmed (nt kipsplaat, linoleum, aknad, uksed jne). Ka ei kuulu suurjäätmete alla suur prügikott tavaliste segaolmejäätmetega või vanade riietega.

Klaasijäätmed on koodiga 20 01 02 tähistatud lehtklaasi jäätmed – aknaklaas (raamideta), kasvuhooneklaas. Siia alla ei kuulu sõidukite aknaklaas (anda üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale) ega klaasist pudelid-purgid (panna pakendikonteinerisse).