« Tagasi

Suurjäätmete kogumine

Suurjäätmete kevadine kogumisring toimub esmaspäeval, 5.mail.

Vastavalt Saarde Vallavalitsuse ja Ragn-Sells AS vahel sõlmitud lepingule korraldatakse suurjäätmete kogumisring maikuu ja oktoobrikuu esimesel esmaspäeval. Juhul, kui see kuupäev langeb riiklikule pühale, lükkub ringsõit järgmisele esmaspäevale. Suurjäätmete vedu võib Ragn-Sells AS-lt tellida ka muul ajal, vastavalt jäätmevaldaja soovile, kuid siis on hind kõrgem.

Auto sõidab jäätmevaldajate juurde, kes on eelnevalt äraveo tellinud. Tellimiseks helistage Ragn-Sells AS-le tel 15155 või saatke e-kiri info@ragnsells.ee. Samuti võite oma soovi esitada vallamajja telefonidel 449 0138 või 4490135, e-kirjaga info@saarde.ee või eesi.kolla@saarde.ee. Teatage oma jäätmeveo lepingu number, kinnistu, küla ja jäätmevaldaja nimi ja aadress, suurjäätmete asukoht ja  selgitused, mis jäätmetega on tegu. Tellimine esitada hiljemalt 30.aprilliks. Suurjäätmed paigutage värava juurde või tee äärde autole juurdepääsetavasse kohta, toast autojuht neid otsima ei tule.
Jäätmete äraveo eest esitatakse tellijale arve 2,94 € ühe m3 eest.

Suurjäätmed on Vabariigi Valitsuse 06. aprilli 2004. a määruses nr 102 "Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu" koodiga 200307 tähistatud jäätmed. Need on näiteks vana mööbel, põrandavaibad, uksed, kraanikausid, WC potid ja muud suured esemed, mis oma konteinerisse ei mahu. Siia alla ei kuulu jäätmed, mille vedu on korraldatud teiste õigusaktide alusel, nagu sõidukite rehvid, külmkapid-telerid jt elektroonikajäätmed ning ehitus-lammutusjäätmed. Ka ei kuulu suurjäätmete alla suur prügikott tavaliste segaolmejäätmetega.  

Eesi Kolla
Keskkonnaspetsialist
449 0138