« Tagasi

Saarde Vallavalitsus otsib tugiisikut

Otsime kiire kohanemisvõime ja positiivse ellusuhtumisega tugiisikut, kes toetaks algklassis õppivat last õppetegevuses Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis.

Tugiisikuga sõlmitakse tähtajaline käsundusleping. Teenuse osutamise maht lepitakse kokku vastavalt lapse vajadustele.

Lisainfo lastekaitsespetsialisti telefonil 5331 4122 või e-posti teel merike.maidle@saarde.ee