« Tagasi

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Kilingi-Nõmme klubi juhataja vaba ametikoha täitmiseks

Ametikoha eesmärk ja vastutusvaldkond:

Kultuuritöö ja ringitegevuse juhtimine ning korraldamine, avalike sündmuste organiseerimine.

Tööülesanded:

 • klubi töö juhtimine ja asutusele pandud ülesannete täitmise eest vastutamine;
 • kultuurisündmuste planeerimine ja organiseerimine;
 • ringide ja taidlejate töö organiseerimine ja toetamine;
 • vaba aja veetmise võimaluste loomine: kohalikele sobivate ringide ja sündmuste väljatöötamine;
 • kultuurialaste kursuste ja koolituste korraldamine;
 • kultuurisündmuste õnnestunud korraldamiseks lisatoetuse taotlemine võimalikest erinevatest allikatest;
 • klubi eelarve koostamine ja selle raames tegutsemine.

Nõuded kandidaadile:

 • kultuurialane eriharidus või vähemalt 5-aastane kogemus kultuurivaldkonnas töötamisel;
 • eesti keel kõnes ja kirjas väga heal tasemel; inglise ja/või vene keel suhtlustasemel;
 • B-kategooria juhilubade olemasolu;
 • kohanemisvõime, hea pingetaluvus, koostööst huvitatud; laia silmaringiga; loominguline, väga hea suhtlemisoskusega,  tolerantne, iseseisev ja enesekindel  ning algatus- ja organiseerimisvõimeline.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kontaktisik on humanitaarnõunik Annika Viibus, e-posti aadress annika.viibus@saarde.ee

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: CV, motivatsioonikiri, kaaskiri, erialast haridust tõendav dokument või kultuurivaldkonnas pikaajalisel töötamisel saadud teadmised, mis on klubi juhataja töös vajalikud.

Dokumendid esitada hiljemalt 28.11.2019 Saarde Vallavalitsusele aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnu maakond, 86304 või e-posti aadressil info@saarde.ee.

Lisainfo telefonil 449 0162 või 536 021 28.