« Tagasi

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja konkursi hooldustöötaja vaba ametikoha täitmiseks

Hooldustöötaja ülesandeks on Saarde valla hooldusvajadusega isikutele abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja eneseteeninduses tema eluruumis ning asjaajamisel väljaspool tema eluruumi.

Tööülesanded:

 • Kliendi külastamine;
 • Kohalikust kaubandusvõrgust toidu- ja esmatarbekaupade ostmine ja kliendile viimine;
 • Toitlustusettevõttest sooja toidu kliendile viimine;
 • Kliendi abistamine maksude ja arvete tasumisel;
 • Kliendile sotsiaalabi taotlemise korraldamine;
 • Kliendile arstiabi kutsumine;
 • Tema arsti vastuvõtule registreerimine ja vajadusel kliendi arsti juurde viimise korraldamine;
 • Kliendi varustamine ravimitega.

 

Nõuded kandidaadile:

 • Vähemalt keskharidus;
 • Väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas;
 • B kategooria lubade olemasolu;
 • Erialane täiendkoolitus või erialane töökogemus;
 • sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktide tundmine; ausus, kohusetundlikkus;
 • koostööoskus, väga hea suhtlemisoskus ning algatusvõimelisus.

Tööle asumise aeg niipea kui võimalik!

Kontaktisik on sotsiaalnõunik Anu Eisenschmidt, e-posti aadress anu.eisen@saarde.ee

Dokumendid esitada hiljemalt 16.09.2019 Saarde Vallavalitsusele aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnu maakond 86304 või e-posti aadressil info@saarde.ee.

Lisainfo telefonil 449 0135 või 56 649 731