« Tagasi

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi kinnisvara-, hangete- ja arendusspetsialisti leidmiseks

Ametikoha põhieesmärk

  • Saarde valla omandis oleva kinnisvara kasutamise koordineerimine;
  • arengustrateegia, arengukava ja teiste strateegiliste arengudokumentide koostamise korraldamine; kohaliku ja rahvusvahelise projektitööalase tegevuse korraldamine;
  • suuremate projektide juhtimine ja koordineerimine vallavalitsuse poolt kinnitatud tegevuskava alusel; 
  • Riigihangete seaduse alusel riigihangete läbiviimise korraldamine ja hangetega seotud tegevuste õiguspärasuse tagamine.

Nõuded kandidaadile

  • Riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud institutsioonid, kohalik omavalitsus), kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
  • kohaliku omavalitsuse korraldust ja oma teenistusvaldkonda reguleerivate õigusaktide ja parima praktika tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
  • oskus koostada õigusaktide eelnõusid koos eelnõu seletuskirja ja sinna juurde kuuluvate materjalidega, haldusmenetlusele kehtestatud reeglite teadmine ja järgimine; 
  • oskus võtta vastu iseseisvalt otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime ette näha tagajärgi ja vastutada nende eest;
  • hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel. Hea väljendus- ja kuulamisoskus, oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades ning oskus selgitada oma seisukohti arusaadavalt.

 

Omalt poolt pakume

Huvitavat ja vastutusrikast tööd, ametialase täiendkoolituse võimalusi, konkurentsivõimelist töötasu.

 

Tööaeg: täistööaeg

Töötasu: kokkuleppel

Töösuhte kestus: tähtajatu

Kandideerimise tähtaeg: 31. juuli 2019

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Pärnumaa, Saarde vald, Kilingi-Nõmme, Nõmme tn 22, Saarde Vallavalitsus

 

Lisainfo: kandideerimiseks esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 31. juulil 2019.a Saarde Vallavalitsusele aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa 86304 või e-posti aadressil info@saarde.ee.

 

Kontaktisik vallavanem Eiko Tammist, eiko.tammist@saarde.ee, telefon  525 8941.

 

Lisainfo ja tingimused Töötukassa kodulehel.