« Tagasi

Saarde valla aasta õpitegu on töökohapõhine hooldustöötajate kutseõpe

11. – 18. oktoobrini toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid.

15.oktoobril toimus Pärnumaa TÕN 2019 tunnustamisüritus, kus Saarde valla aasta õpiteoks tunnistati töökohapõhine hooldustöötajate kutseõpe. Tunnustust käis vastu võtmas Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse juhataja Kristi Sutt.


Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeksus SA juhataja Kristi Sutt helistas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ühepäevase koolituse sooviga oma asutuse töötajatele. Kool aga pakkus 2 aastast asutusepõhist hooldustöötajate tasemeõpet, milles osalesid 12 Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse töötajat. Seni koolitasid Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse töötajad ise hooldajaid. Alates 2020.a on oluline tasemeõppe läbimine ning seetõttu olid kõik osapooled kursusest vägagi huvitunud, samuti on pere ja töö kõrvalt mugavam teha seda töökohapõhiselt. Läbirääkimised TTKK kutseõppe osakonna juhataja Piret Tammega toimusid juba 2016.a veebruarist. Kursuse läbisid SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskusest Maret Apsalon, Ülle Hansson, Luule Kalde, Gerli Kiviselg, Liina Lensment, Eda Luik, Katre Post, Jelena Ollõkainen, Katrin Piirikivi, Kadri Talts, Ülle Tomp, Gerda Valk. Samuti osalesid koolitusel Saarde vallast Surju hooldekodust „Videvik" Svetlana Grigorjeva ja Tiina Rist. Häädemeeste vallast Vilja Lemmik, Kairi Tamson, Marika Aav. Samuti Pärnu Haigla SA töötaja Mare Remmel, kes elab Kilingi-Nõmmes. Kursuse nn klassijuhatajaks oli Marje Riis, hiljem Maarika Veigel.
Töökohapõhisteks juhendajateks Kristi Sutt, Rita Kingla, Pille Põld, Mare Kurri, Ülle Alanurm, Gerli Liivak. Kõik kursust alustanud said 3.mail toimunud lõpuaktusel diplomi.

Selline õpitegu on ilmekas näide ühe asutuse töötajate kokkuhoidmisest ja juhtide toetusest. Koos kursusega õpiti nii elustamist, arvutiõpet, anatoomiat, praktilisi juhtumeid erinevate klientidega. Peale õppimise pandi rõhku ka ühistegevustele- koos hooldatavatega käidi Saarde Saja Tamme salu avamisel, grupiga osaleti maijooksul, käidi teatris ja Jõulumäel, tantsiti linetantsu ning peeti muid tähtpäevi. Ka tutipäev möödus lõbusa ristimise ja naeruga. Grupp töötas ühtse eesmärgi nimel ning toetas üksteist igal sammul nii tööajal kui ka tööväliselt. 
Saarde vald tänab ja tunnustab!