« Tagasi

Registreeringu õigsuse kinnitamise kohustus

Majandustegevuse registri seaduse § 26 kohaselt peab ettevõtja esitama iga aasta 15.aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta majandustegevuse registris, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja taotluse alusel on möödunud rohkem kui kolm kuud.

Registreeringu õigsuse kinnitamise vormi võib esitada posti teel (Saarde Vallavalitsus, Nõmme 22, Kilingi-Nõmme 86304), saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@saarde.ee või esitada vallavalitsuses kohapeal.
Registreeringu õigsuse kinnitamine on riigilõivuvaba.

Lisainfo tel 449 0131 vallasekretär Marju Antson