« Tagasi

Puulehtede vedu

Kilingi-Nõmme linna tänavate ja kõnniteede äärest või avalikus ruumis kasvavatelt puudelt pärit kokku riisutud  ja kottidesse pandud puulehed viib ära Osaühing Saarde Kommunaal.

Kasutada kotte mahuga 100-240l. Kuivad lehed panna suurematesse kottidesse ja märjad lehed väiksematesse kottidesse. Kotid paigutada puude alla äravedu ootama.

Puulehtede äraveo soovist palume eelnevalt teada anda e-posti aadressil raul.tammiste@saarde.ee või telefonil 5698 7170. Lehekottidesse ei või panna oksi, olmejäätmeid ega oma aia prahti. Sellisel juhul jäävad kotid tühjendamata.

Erakinnistu omanikel on võimalus haljastujäätmed (välja arvatud oksad) ise kohale tuues need ladustustasuta ära anda.

Üleandmise soovist palume eelnevalt teada anda e-posti aadressil raul.tammiste@saarde.ee või telefonil 5698 7170.

Puulehtede äravedu ja haljastujäätmete tasuta vastuvõttu Marana külas Heitveepuhasti kinnistul asuval kompostimisplatsil korraldatakse kuni 13.11.2020. a.

Pärast eelpool nimetatud kuupäeva toimub biolagunevate aia- ja haljastujäätmete vedu ja vastuvõtt teatava tasu eest. Kompostimisplatsile oma transpordiga viidavate biolagunevate aia- ja haljastujäätmete 1 m3 käitlustasu on 8,25 €, 250 liitrise koti eest tuleb tasuda 2,08 €, 100 liitrise koti eest 0,84 €. Tellides Osaühingult Saarde Kommunaal ka jäätmete äraveo lisandub käitlustasule ka tasu transpordi eest.