« Tagasi

Ootame kinnitusi korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldajatelt

Tulenevalt jäätmeseadusest (§ 69 lg 5) tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajal esitada igal aastal hiljemalt  20. jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. See hõlmab ka suvilate perioodilist vabastamist sügisel ja talvel, kui suvekodus ei viibita.

Jäätmevaldajad, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse alates 21. jaanuarist 2021 korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks.

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, esitab kinnistu omanik/jäätmevaldaja kohalikule omavalitsusele vastava taotluse. Taotluses palume ära märkida mitteliitumise periood ja põhjendus. Elamu kasutamisel suvekoduna (suvilana) tuleb taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist perioodile, millal seda ei kasutata (näidata ära kuud).

Kinnituse palume saata aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Pärnumaa 86304 või e-posti aadressil info@saarde.ee

Kinnitus korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks loetud kinnistu mittekasutamise kohta