« Tagasi

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvooru LEADER projektitaotluste vastuvõtmiseks

Taotlusi võetakse vastu Kihnu, Häädemeeste vallas ning haldusreformile eelnenud piirides

Lääneranna valla endiste Varbla ja Koonga valla, Tori valla endise Sauga valla, Saarde valla endise Saarde valla territooriumi osas ja  Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavallas mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt, mikroettevõtjatelt.

Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine.

Taotluste vastuvõtt toimub 11.11.2019 kella 8st kuni 15.11.2019 kella 16ni.

Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtjad ning sihtasutused ja mittetulundusühingud, mille liikmetest üle 50 protsendi on ettevõtjad.

Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loetletud tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja  kohaliku tegevusgrupi nõuetele.

Esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 31.01.2020.

Täpsem informatsioon PLPK strateegia, PLPK 2019.a. rakenduskava, PLPK hindamiskriteeriumite ja projektitaotluste menetluskorra kohta on kodulehel www.plp.ee.

Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas.

Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida telefonidel 4331053, 5092261 või

plpparnu@gmail.com.

Taotluste vastuvõtmise ajal konsultatsioone ei toimu.

INFOPÄEV

teisipäeval, 05.11.2019 kell 16.00 – 18.00 Pärnu Lahe Partnerluskogu büroos Audru Koolis, Lihula mnt.10, Audru alevikus, Pärnu linnas (sissepääs Audru poolsest parklast koolimaja otsauksest, II korrusel) 

Päevakord:

Projektitaotluste esitamine PRIA e-teenuse keskkonnas ja meetmelehe tutvustamine.

Infopäeval osalemisest või mitteosalemisest palume teavitada hiljemalt 02.11.2019

e-mailile plpparnu@gmail.com või telefonidel: +372 5092261, +372 4331053