« Tagasi

Moodustatava Reinse küla lahkmejoone kirjeldus

Taasmoodustatava Reinse küla lahkmejoon saab alguse Saarde valla Välinõmme metskond 1 katastriüksuse (75601:006:0244), Välinõmme metskond 2 katastriüksuse (71101:003:0064) ja Viljandi maakonna Põhja-Sakala valla Tipu küla Soomaa metskond 53 katastriüksuse (36001:001:2427) ühisest piiripunktist. Piir kulgeb sealt edasi ida  suunas Viljandi ja Pärnu maakonna piiri mööda kuni Kõpu metskond 25 katastriüksuse edelanurgani (36001:005:9212), sealt edasi Kanaküla metskond 7 läbiva kuivenduskraavini (L-EST punkti koordinaadid X:6461142.22, Y:568974.58).  Edasi kulgeb piir sirgjooneliselt mööda kraavi telge ja sihti edela suunas kuni Kõllu katastriüksuse (71101:003:0039) põhjatipuni (mööda endist Voltveti-Kärsu mõisa ja Uue-Kariste, Vana-Kariste mõisate vahelist piirisihti). Sealt edasi kulgeb piir Kanaküla metskond 7 (71101:003:0115) ja Kõllu katastriüksuse vahelist piiri mööda kuni Umaliste katastriüksuseni (71101:003:0078). Edasi kulgeb piir Kõllu ja Umaliste katastriüksuste ühist piiri mööda kuni Kanaküla metskond 12 katastriüksuseni (71101:003:0107). Edasi kulgeb piir Umaliste ja Kanaküla metskond 12 vahelist piiri mööda kuni Õie katastriüksuseni (71101:003:0110). Piir kulgemine jätkub Õie ja Umaliste katastriüksuste vahelist piiri kuni Kanaküla metskond 1 katastriüksuseni (71101:003:0106), sealt edasi Õie ja Kanaküla metskond 1 vahelist piiri mööda kuni Sigaste-Kanaküla tee maani (71101:003:0150). Edasi kulgeb piir piki Sigaste-Kanaküla tee katastriüksuse põhjapiiri kuni Lepoja katastriüksuseni (71101:003:0036) ja seal lõikub piir Sigaste-Kanaküla teega kuni lõunapoolse Lepoja katastriüksuseni (71101:003:0035). Piir kulgeb  edasi Kanaküla metskond 8 katastriüksuse (71101:003:0118) ja Lepoja katastriüksuse (71101:003:0035) vahelist piiri kuni Sigaste–Kanaküla tee katastriüksuseni, kus piir lõikub teemaaga kuni Lepoja katastriüksuseni (71101:003:0036). Edasi kulgeb piir piki Sigaste-Kanaküla tee katastriüksuse (71101:003:0150) ja  Kanaküla metskond 1 vahelist piiri kuni  Välinõmme metskond 2 (71101:003:0064) katastriüksuseni. Edasi kulgeb piir piki Oissaare küla lahkmejoont kuni Välinõmme metskond 1, Soomaa metskond 53 ja Välinõmme metskond 2 katastriüksuste ühise piiripunktini.

Vallavolikogu otsuse eelnõu