« Tagasi

MATA - maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avas 16. novembril taotlusvooru, kuhu maakondlikud arendusorganisatsioonid  saavad esitada ettepanekuid riigi toetusele maakondlike arengustrateegiate tegevuste täitmiseks 2021. aastal.

Taotlusvoor lõpeb 15. jaanuaril 2021 ja toetust rahastab Rahandusministeerium riigieelarvest.

Riigieelarvelistest vahenditest toetatakse projekte, mis on kirjas maakondlike arengustrateegiate tegevuskavades ning neil peab olema vähemalt maakondliku ulatusega mõju. Toetuse andmisega soovitakse kaasa aidata Eesti maakondade majanduskasvule ja heaks elukvaliteediks vajalike teenuste kättesaadavusele. Seda saavad omavalitsused tagada maakondliku mõjuga läbimõeldud tegevuste elluviimise teel.

Taotlusvooru rahaline maht Pärnu maakonnale on 558 142 eurot. Toetuse minimaalne summa projekti kohta on 30 000 eurot ja põhivarainvesteeringute projekti puhul 50 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 75 protsenti ja omafinantseeringu minimaalne määr on 25 protsenti projekti abikõlblikest kuludest. Maakonnale taotletav toetussumma võib ületada maakonnale eraldatud summat kahe reservprojekti toetussumma ulatuses.

Vastavalt 13. novembri üldkogu istungil kokku lepitule, tuleb taotlejatel oma taotlused esitada Pärnumaa Omavalitsuste Liidu e-posti pol@pol.parnumaa.ee aadressile hiljemalt 18. detsembril 2020.

Ettepaneku vorm

Lisainfo: http://pol.parnumaa.ee/uudised/maakondade-arengustrateegiate-elluviimise-toetusmeede-n187