« Tagasi

Läheneb mittetulundustegevuse toetuse aruande esitamise tähtaeg

Tulenevalt Saarde Vallavolikogu 17.10.2018 a määrusest nr 30 "Saarde valla eelarvest  mittetulundustegevuse toetuse andmise kord"  on toetuse saajal vaja esitada vallavalitsusele hiljemalt 15. jaanuariks toetuse kasutamise kohta kirjalik aruanne.

Aruanne pdf, rtf

Aruanded saata eposti aadressile info@saarde.ee või saata/tuua paberkandjal Saarde Vallavalitsusse.