« Tagasi

Kaitseväe logistikapataljon Saarde vallas

5.-23. maini 2014 toimub Valga-, Viljandi-, Tartu-, Võru-, Pärnu- ja Põlvamaal kaitseväe iga-aastane suurim õppus Kevadtorm, millel osaleb õppuse erinevatel etappidel kokku ligi 6000 ajateenijat, tegevväelast, reservväelast ja kaitseliitlast.

Pärnumaad puudutab õppust suhteliselt vähe ja Saarde valla inimesed saavad Kilingi-Nõmmel näha peamiselt tagalatoetuse väeosasid.
Esimesed võitlejad saabuvad Kilingi-Nõmme juba 2. mail ja jäävad sinna vähemalt kuni 16.maini. Võib juhtuda, et isegi õppuse lõpuni.

Kohalikud elanikud peaksid tavaliselt hoolsamad olema, sest liiklus on tihedam kui tavaliselt. Loodame mõistvale suhtumisele, sest tavalisest tihedam liiklus võib lisaks suurenenud liiklusohule kaasa tuua tolmu või vihmaste ilmade korral väiksemate teede muutumise poriseks.
Lahingtegevust, mis tooks kaasa paukpadrunite kasutamist ei tohiks Kilingi-Nõmmes toimuda.

Mõistvale suhtumisele lootma jäädes
Kaitsevägi

Kevadtormil toimuva kohta saab täpsemat infot aadressidelt http://www.mil.ee/et/uudised ning

http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/kevadtorm-2014