« Tagasi

Saarde Vallavolikogu istung

Saarde vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. jaanuaril 2022 algusega kell 15.00 Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskus, Valga mnt 21, Tihemetsa Saarde vald.

Päevakorra projekt:

1. Valitsuse koosseisu kinnitamine.

Ettekandja vallavanem Külli Karu.

2. Vallavalitsuse liikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine.

 Ettekandja vallavanem Külli Karu.

3. Vallavanemale töötasu määramine.

Ettekandja volikogu esimees Eiko Tammist.

4. Audiitori määramine.

Ettekandja vallavanem Külli Karu.

5. Saarde valla tunnustuse omistamine.

Ettekandja volikogu esimees Eiko Tammist.

6. Saarde valla 2022 aasta eelarve I lugemine.

Ettekandja vallavanem Külli Karu, kaasettekandja raamatupidamisteenistuse juhataja Anne Saar.

7. Isikliku abistaja teenuse osutamise kord.

Ettekandja sotsiaalnõunik Marina Raid.

8. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (Pärnu tn 44a).

Ettekandja haldusnõunik Martti Rooden, kaasettekandja abivallavanem Mait Talvoja.

9. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Kase 8).

Ettekandja haldusnõunik Martti Rooden, kaasettekandja abivallavanem Mait Talvoja.

10. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Pärna tee 1).

Ettekandja haldusnõunik Martti Rooden, kaasettekandja abivallavanem Mait Talvoja.

11. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Pärnu tn 46).

Ettekandja haldusnõunik Martti Rooden, kaasettekandja abivallavanem Mait Talvoja.

12. Arvamuse andmine Kauoja III liivakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta.

Ettekandja keskkonna- ja heakorraspetsialist Kaie Sakala.

13. Arvamuse andmine Kauoja IV liivakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta

Ettekandja keskkonna- ja heakorraspetsialist Kaie Sakala.

14. Arvamuse andmine Möksi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise kohta

Ettekandja keskkonna- ja heakorraspetsialist Kaie Sakala.

15. Arvamuse andmine Kikepera V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta

Ettekandja keskkonna- ja heakorraspetsialist Kaie Sakala.

16. Arvamuse andmine Ilvese II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta

Ettekandja keskkonna- ja heakorraspetsialist Kaie Sakala.

17. Arvamuse andmine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 03.11.2021 eelnõule „Vabariigi Valitsuse korraldus, Nõusolek maavara kaevandamise loa andmiseks Tõitoja liivakarjääri mäeeraldisel"

Ettekandja volikogu liige Jaanus Männik.

 

Materjalid on leitavad SIIT

Volikogu ülekannet saab jälgida SIIT