« Tagasi

Eesti Interneti Sihtasutus kuulutab välja toetusvooru internetialase teadlikkuse tõstmiseks

Toetusi jagatakse kord aastas tegevus- ja projektitoetusena ning saajateks võivad olla kõik Eesti Vabariigis registreeritud MTÜ-d, SA-d, riigi- ja nende allasutused, seltsingud ning haridus-, teadus- ja arendusasutused, mille põhikirjaline tegevus või kavandatud ühekordsed projektid toetavad EIS-i seatud eesmärkide täitmist või toetatavate valdkondade arengut.

2022. aastal jagatakse toetust interneti ja domeeninimede alaste teadustööde ja uuringute tegemiseks ning noorte IT-hariduse edendamiseks, samuti võivad toetust saada erinevad programmid, konverentsid ja uuringud.

Taotluste esitamise tähtaeg on 01. veebruar 2022 ning taotlus tuleb esitada elektrooniliselt aadressil info@internet.ee, järgides etteantud taotluse vormi. Kulude abikõlblikkuse periood on 01.01.2022–31.12.2022. Kokku jagatakse taotlejate vahel 30 000 eurot toetust.

Toetuseid hindab ja toetuse jagunemise määrab EIS-i Nõukogu, lähtudes projekti või tegevuse vajalikkusest, teostatavusest, mõjust ja jätkusuutlikkusest. Täpsemad taotluse hindamiskriteeriumid, taotluste rahuldamise kord ning muud olulised tingimused on sätestatud Eesti Interneti SA toetuste andmise tingimustes ja korras. Lisaküsimuste korral palun kirjuta meile info@internet.ee.

Toetuste korra ning kõik toetuse esitamiseks vajalikud materjalid leiad siit.