« Tagasi

Eesti – Läti bussiliini küsitlus

Hea Saarde valla elanik!

Saarde vald koos Pärnumaa Ühistranspordikeskusega (PÜTK) ning teiste piiriäärsete valdadega on avamas akent Euroopasse. 2021-2027 Interreg Eesti-Läti programmi rahalise toetusega on kavas katsetada kohalike bussiliinide pikendamist Läti tõmbekeskusteni.

Saarde vallas luuakse selline piiriülese liikumise võimalus Kilingi-Nõmme uuest bussijaamast mööda uuendatud Jäärja – Mazsalaca teed. Täpsemad sõiduplaanid ja liiklussagedus selguvad pilootprojekti käigus.

Palume sul avaldada oma arvamust selle idee kohta vastates küsimustikule. Vastused palume edastada Saarde Vallavalitsusele kas e-posti teel aadressile info@saarde.ee või vastates küsimustele Saarde vallavalitsuse veebilehel oleval e-vormil.

Vastused palume saata 21. jaanuariks 2022.

Kõigi vastanute vahel loosib PÜTK jaanuarikuu lõpus välja tahvelarvuti ning veel üht-teist kasulikku.