« Tagasi

Sügisene puulehtede vedu

Kilingi-Nõmme linna tänavate ja kõnniteede äärest või avalikus ruumis kasvavatelt puudelt pärit kokku riisutud  ja kottidesse pandud puulehed viib ära Osaühing Saarde Kommunaal.

Kasutada kotte mahuga 100-240l. Kuivad lehed panna suurematesse kottidesse ning märjad lehed väiksematesse kottidesse.

Lehekottidesse ei või panna oksi, olmejäätmeid ega oma aia prahti. Sellisel juhul jäävad kotid tühjendamata.

Kotid paigutada puude alla äravedu ootama.

Puulehtede äraveo soovist palume eelnevalt teada anda e-posti aadressil urmas.suurpuu@saarde.ee või telefonil 5698 7170.

Erakinnistu omanikel on võimalus ajavahemikul 20.10.2021 kuni 31.10.2021 iga päev kell 9.00 kuni 15.00 aia- ja haljastujäätmed (välja arvatud oksad) ise kohale tuues need tasuta ära anda.

Üleandmise soovist palume eelnevalt teada anda e-posti aadressil urmas.suurpuu@saarde.ee või telefonil 5354 9293 Margus Kukk.

Aia- ja haljastujäätmete äravedu (tasuline) ja tasuta vastuvõttu Marana külas Heitveepuhasti kinnistul asuval kompostimisplatsil korraldab Osaühing Saarde Kommunaal.

Pärast eelpool nimetatud kuupäeva toimub biolagunevate aia- ja haljastujäätmete vedu ja vastuvõtt teatava tasu eest. Kompostimisplatsile oma transpordiga viidavate aia- ja haljastujäätmete 1 m3 käitlustasu on 8,25 €, 250 liitrise koti eest tuleb tasuda 2,08 €, 100 liitrise koti eest 0,84 €. Tellides Osaühingult Saarde Kommunaal ka jäätmete äraveo lisandub käitlustasule tasu transpordi eest.