« Tagasi

Suurjäätmete ja klaasijäätmete kogumisring tuleb taas

Suurjäätmete ja klaasijäätmete kogumisring toimub esmaspäeval, 4 oktoobril 2021.

Vastavalt Saarde Vallavalitsuse ja Ragn-Sells AS-i vahel sõlmitud lepingule korraldatakse iga maikuu ja oktoobrikuu esimesel esmaspäeval suurjäätmete kogumisring. Juhul, kui see kuupäev langeb riiklikule pühale, lükkub kogumisring järgmisele esmaspäevale.

Korraldatud jäätmeveo uuel etapil, mis algas 01. augustil 2017, saab samal kogumisringil ära anda nii suurjäätmeid kui ka lehtklaasi.

Auto sõidab jäätmevaldajate juurde, kes on äraveo tellinud.

Tellimiseks helistage Ragn-Sells AS-le tel 6060439 või saatke e-kiri parnu@ragnsells.com. Samuti võite oma soovi esitada vallamajja tel 4490134 või 53070296, e-kirjaga kaie.sakala@saarde.ee. Teatage oma jäätmeveo lepingu number, jäätmevaldaja ja kinnistu nimi ning aadress, jäätmete asukoht ja selgitused, mis jäätmetega on tegu. Tellimine esitada hiljemalt 30. septembriks 2021. Paigutage suurjäätmed ja klaasijäätmed värava juurde või tee äärde autole ligipääsetavasse kohta. Klaasijäätmed panna kasti või tugevast materjalist kotti, mis võimaldab autole tõstmist.

Suurjäätmete äravedu on tasuta, kuid klaasijäätmete eest esitatakse tellijale arve 114 eurot ühe m3 eest. Kogust hinnatakse visuaalselt.

Suurjäätmed on Keskkonnaministri 14.12.2015 määruse nr 70 "Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu" lisas koodiga 20 03 07 tähistatud jäätmed. Need on näiteks vana mööbel, põrandavaibad, kraanikausid, WC-potid ja muud suured esemed, mis oma konteinerisse ei mahu. Siia alla ei kuulu jäätmed, mille vedu on korraldatud teiste õigusaktide alusel, nagu sõidukite rehvid, külmkapid, telerid jm elektroonikajäätmed ning ehitus- ja lammutusjäätmed (nt kipsplaat, linoleum, aknad, uksed jne). Ka ei kuulu suurjäätmete alla suur prügikott tavaliste segaolmejäätmetega või vanade riietega.

Klaasijäätmed on koodiga 20 01 02 tähistatud lehtklaasi jäätmed – aknaklaas (raamideta), kasvuhooneklaas. Siia alla ei kuulu sõidukite aknaklaas (anda üle vastavat keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale) ega klaasist pudelid-purgid (panna pakendikonteinerisse).