« Tagasi

Huvihariduse toetamisest

Saarde vald toetab garantiikirja alusel õpilase huvihariduse omandamist teises omavalitsuses kui Saarde vallas sama huvihariduse omandamise võimalus puudub. Garantiikirja taotlemiseks on vaja edastada õpilase nimi, isikukood, õppeasutuse nimi ja õppekava nimetus humanitaarnõunikule.

Täpsemad tingimused:

https://www.riigiteataja.ee/akt/405112019011