« Tagasi

Huvihariduse ja –tegevuse täiendav toetus

Toetuse eesmärk:

Riigipoolne täiendav toetus huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks eesmärgiga suurendada 7-19-aastaste noorte võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.

Toetuse tingimustega saab tutvuda Eesti Noorsootöö Keskuse lehel: https://entk.ee/toetused/huvihariduse-ja-tegevuse-toetus-omavalitsustele

Teine taotlusvoor huvihariduse ja –tegevuse täiendavaks toetamiseks Saarde vallas on avatud.

Taotlusi saab esitada kuni 15. oktoober 2019.

Taotlused tuleb allkirjastatult esitada Saarde vallavalitsusse aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa 86304 või saata e-posti aadressile info@saarde.ee .

2019.a. tegevuskava rahastuse saajatel on kohustus esitada aruanne 2019. a IV kvartali jooksul vastavalt ENTK poolt määratud tähtajale.

Aruande esitamise eesmärk on hinnata toetuse sihtotstarbe täitmist – kas kavas planeeritud tegevused kitsaskohtade lahendamisel on parendanud kättesaadavust ja mitmekesisust ning suurendanud noorte võimalusi.

Toetust saab taotleda uueks tegevuseks või vahenditeks, mida pole
huvitegevuse ja -hariduse 2019 aastal toetusvoorust eelnevalt rahastatud.

Toetust ei saa taotleda käimasolevate või juba tehtud tegevuste toetamiseks.

Taotlus