« Tagasi

Ettevõtjatele suunatud infopäev PRIA mitmekesistamise toetusmeetme tutvustamiseks

19. septembril avab PRIA meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" taotlusvooru. Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool põllumajandussektorit. Selleks, et info mitmekesistamise meetme kohta jõuaks võimalikult paljude ettevõtjateni, on Maaeluministeerium kavandanud rea infopäevi erinevates maakondades. Pärnus toimub infopäev 21. augustil Akadeemia 2, Pärnumaa Arenduskeskuse ruumides algusega kl 13:00

Maaeluministeeriumi ja PRIA esindajad tutvustavad infopäevadell toetusmeetme eesmärke ja võimalusi. Vaadatakse üle, milleks toetust saab kasutada ja milliste tingimustega tuleb arvestada. Räägitakse, millele tuleb taotlemisel ja hiljem projektide elluviimisel tähelepanu pöörata, et planeeritud tulemused oleksid saavutatavad. Infopäevad korraldatakse koostööd maakondlike arenduskeskustega.
Infopäevale on oodatud osalema kuni 9 töötajaga vähemalt kaks aastat tegutsenud ettevõtted, kellel on plaan luua juurde uusi töökohti maapiirkonda ja kes vajavad seejuures toetust investeeringute tegemisel.
 
Täpsem info toetusmeetme tingimuste kohta avaldatakse PRIA kodulehel www.pria.ee . Meede avaneb 19. septembril ning on avatud kolm nädalat.
 
Rohkem infot: 
Aino Viinapuu
juhatuse liige
Rohelise Jõemaa Koostöökogu
tel 528 1275
aino@joemaa.ee