« Tagasi

Eesti ja Läti arutasid ühisistungil piiriülese koostöö tõhustamist

6. novembril 2019 Riias toimunud korralisel Eesti ja Läti valitsustevahelisel komisjoni ühisistungil arutatati, kuidas pakkuda piiriüleselt elanikele mugavaid avalikke teenuseid, toetada koostöös piirkondade arengut ning suurendada valmisolekut kriisidega toimetulekuks.

Lisaks päästealasele ühistegevusele oli komisjonis arutlusel ka naaberriikide koostöö Euroopa Liidu järgmise perioodi struktuurivahendite programmide ettevalmistamine.

Ühisistungil arutati samuti koostööks pakutavate transpordivõimaluste, sh Saaremaa ning Ventspilsi vahelise praamiühenduse võimalikkuse üle. Peeti nõu Eesti-Läti piiriala tarbeks ühisgeodeetiliste süsteemide ühtlustamise ning georuumiliste andmete värskendamise teemal. Ühtlustatud ruumilisi andmeid saab kasutada moodsas maaplaneerimises ja -halduses, asukohapõhistes teenustes ja riigipiiri hooldamisel. Lisaks arutas komisjon ühise pandipakendi süsteemi loomise võimalusi.

Komisjoni tööst võttis osa ka Saarde vallavanem Eiko Tammist.

Eesti ja Läti valitsustevahelise komisjoni ülesandeks on toetada ja arendada riikide koostööd, piirkondade arengut ja ühiste väljakutsete lahendamist. Sealhulgas toetada vaba piiriülest inimeste ja tööjõu, kaupade, teenuste ja kapitali liikumist.

Iga-aastaselt kohtuva komisjoni loomisest möödus tänavu suvel 15 aastat.