« Tagasi

Avalikustamise eelteade

Saarde Vallavalitsus teatab, et Riigi Kinnisvara Aktsiaselts taotleb Kilingi-Nõmmel Pärnu tn 79 kinnistule projekteerimistingimusi Päästeameti ja Politsei- ja Piirivalveameti ühishoone projekteerimiseks. Taotluse aluseks on esitatud eskiis. Info eskiisi kohta on nähtaval Saarde valla veebilehel. Ettepanekuid ja arvamusi oodatakse kuni 28. märtsini  e-posti aadressile info@saarde.ee