« Tagasi

Avaldati tunnustust haridustöötajatele

04. oktoobril 2019 toimus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi aulas õpetajate päevale pühendatud kontsert-aktus. Aktuse avasõnad ütlesid volikogu esimees Kadri-Aija Viik ning humanitaarnõunik Annika Viibus.

Aktusel avaldati tänu haridustöötajatele, kes leidsid ära märkimist nii üleriigilistel konkurssidel kui ka maakonna tasandil.

Siin nad on:

 • Mees, kelle jutus on alati uhkus oma kooli ja õpetajate üle pälvis käesoleval aastal Pärnumaa Vapimärgi – Erli Aasamets.
 • Pärnumaa Omavalitsuste Liit tunnustas Pärnumaa haridustöötajaid ning Saarde valda tõsteti esile kahel korral:

Aasta haridustegu on maakondlik laulukonkurss „KAUNIM METSALAUL", mis toimub Kilingi-Nõmme  Gümnaasiumis.

Aasta tugispetsialist - Marge Leppik Surju Põhikoolist.

 • Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas kaht meie valla lasteaeda tiitliga: „Hea lasteaia teerajaja":
  • Kilingi-Nõmme Lasteaed Krõll,
  • Surju Lasteaed.
 • Ka muusikakool on möödunud õppeaastast tunnustusi kaasa võtnud:
  • Pärnu rahvusvaheline akordionimuusika festival, akordionistide konkursil pälvis Kilingi -Nõmme Muusikakooli akordioniorkester II koht. Juhendaja Õnnela Teearu;
  • Piirkondlik klaverikonkurss, Maarit Juhkamsoo II koht, õpetaja Helina Tamm;
  • Tiia Hermann - Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku III järgu teeneterist organist ja koorijuht.

Samuti tunnustati:

KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMIST

Kairi Kaldoja - tasakaalus sõbralikkus ja nõudlikkus, aktiivne panustamine kogukonda ja julgus realiseerida uusi vaateid. Ta on kindlakäeline, toetav ja koostööle orienteeritud. Kairi Kaldoja on vastutusrikkal õppealajuhataja ametikohal hoidnud kooli õppetöö korraldamise täpsel joonel.
Mare Tallo - Ikka ja jälle viivad õppetöö ning ringide juhendamine teda kokku vaid heade ning õpihimuliste lastega. Ujeda mulje jättev õpetaja on samas nõudlik ja õppijaid toetav, kolleegidega koostööaldis ning õpetaja Mare Tallo panustab oma laululastega igal võimalusel kogukonna ellu.
Svetlana Kielas - Alati teisi ning eriti lapsi esikohale seades võib ta ise vahetevahel märkamatuks jääda. Sooja südame ja suure empaatiavõimega täidab ta laste, kes vajavad just soojust ja lähedust, päevi. Oma tasasel ja sõbralikul moel on õpetaja Svetlana Kielas alati rahul töö ja oma õpilastega.
Piia Salomon - Oma töösse ja lastele võimaluste loomisesse jäägitult pühendunud õpetaja ei vaata kella ega kalendrit kui silme ees terendab lastele ning endale põnev väljakutse. Kõlavate ja kõrvu paitavate lastekooride juhendajana on Piia Salomon panustanud läbi laste laulu kogukonna koostöösse.

SURJU PÕHIKOOLIST

Ave Kartau - positiivne, uuenduslik, avatud, rõõmsameelne ning hea huumorimeelega aktiivne eestvedaja. 2019 aasta kevadel osales tema klass Tomuski kirjandusmängul, kus jõuti finaali. Õpetaja suunamisel lavastasid lapsed ise Tomuski raamatute ainetel näidendi ja valmistasid vajalikud dekoratsioonid. Õpetaja Ave on pikaaegne pranglimise edendaja , tema õpilased on jõudnud suisa pranglimise MM-ile. eTwinningu rahvusvahelise mentorina aitas ta kaasa Surju kooli eTwinningu märgi saamisele. Ka Erasmus+ projektid on edukalt tema poolt korraldatud ja koordineeritud.  Õpetaja Ave on aktiivne kogukonna liige ning igal moel eeskujuks oma õpilastele.

Liis Virkus - Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana teab ta hästi, et kodanikuharidus põhineb kolmel komponendil – teadmised, oskused ja väärtushinnangud. Et kooli lõpetaksid aktiivsed ja algatusvõimelised noored, on oluline võimaldada neil juba varakult osaleda otsustamisprotsessides ja vastutada antud õiguste piires oma teadmiste, oskuste, kogemuste ja väärtushinnangute alusel. Selle võimaluse saavad Surju Põhikooli õpilased „Oma Riigi" töös osaledes, mille tegemisi õpetaja Liis korraldab. Õpilasesindus „Oma Riik" viis möödunud jõulude ajal läbi heategevusprojekti, mille tulu kingiti Saarde valla hooldekodule „Videvik".

Tiia Hermann - särasilmne ja suurepäraste ainealaste teadmistega õpetaja, kes suhtub oma töösse rutiinivabalt ja loovalt ning arvestab õpilaste huvide ja individuaalsusega. Tema poolt juhendatud Surju kooli õpilased  esinevad maakonna ja valla sündmustel saades sellega lavakogemust ja esinemisjulgust. Saarde valla laste- ja mudilaskoor laulis möödunud suvel laulupeol just tänu temale. Õpetaja Tiia pilk on alati suunatud tulevikku, kuid see ei sega tal nautida iga hetke siin ja praegu. Ta armastab oma tööd väga ning tänu tema suurepärasele tööle naudib muusikat kogu Surju koolipere ja Saarde vald.

KILINGI-NÕMME LASTEAIAST „KRÕLL"

Inge Ehavee – töötanud Kilingi-Nõmme lasteaias „Krõll" lasteaia alguspäevadest alates (s.o. 1979 aastast) ning selle aja jooksul kooli saatnud 180 õpihimulist last. Tema enesetäiendamine on igati tunnustust väärt. Vaatamata pikale töökogemusele on ta jätkuvalt uue otsinguil, alati avatud uutele erialalistele raamatutele, internetilehekülgedele ja infole laste arengu ja hariduse arengute kohta. Uute tehnoloogiate kasutamine igapäevatöös on tema jaoks lihtne kui legomäng. Inge on tagasihoidlik, kohusetundlik ja abivalmis õpetaja, kes panustab oma tegevustes laste iseseisvuse arendamisse, arvestades igaühe arengut ning individuaalsust.

Annika Aldoja - Esimesel kokkupuutel tundub ta väga tõsine ja range, kuid lähemalt vaadates võib märgata suunurgas naerukurde ning silmades puhast rõõmu. Ta on töötaja, kes teab mida tahab ja liigub järjekindlalt selle suunas. Oma  optimistliku maailmavaate, usalduslikkuse ja uuendusmeelsusega on ta hinnatud koostööpartner kolleegide ja lastevanemate hulgas. Ta on agar kaasalane lasteaia arendustegevuses, ütleb sõna sekka töörühmades ja aruteludel. Annika tugevad küljed on kannatlikkus ja otsekohesus, milleta poleks ta hakkama saanud lasteaia vabatahtliku Lea igapäevasel juhendajamisel. Lapsevanemad on Annika kohta öelnud – imetlen, et kuidas on võimalik nii kannatlik olla – eriti lastevanematega!!!

Kristi Kiviste - Ta pole „Krõllis" väga kaua töötanud, kuid on meeskonda sulandunud nagu suhkur kohvisse. Ta on avatud südame, rõõmsa meele ja väga hea huumoriga meeskonnatöötaja, kelle peale võib alati kindel olla. Olles väga huvitatud tagasisidemest oma töö kohta, võtab ta kriitikat kui väljakutset võimaluseks midagi uut välja mõelda ja katsetada.  Tema algatusel tegutseb köögis koolimineva rühma lastele kokandusring. Kristi on oma positiivsuse ja sõbralikkusega pälvinud kõigi lugupidamise ning temast on kirjutatud lausa luuletus, millest välja rabeleda pole võimalik!!

 • Hommikul kui tööle läen, Kristit köögiaknal näen.
 • Tal on seljas kokarüü, valmimas on uus menüü.
 • Mis seal suures potis keeb? See on maitsev supileem.
 • Oma ehtsa koka hooga, lisab roogadele soola.
 • Kristi ikka lahke moega, arvestame tema toega.
 • Siis kui tulemas on pidu, tema köögis ringi lidub.
 • Aga läbi valge auru, kostab tema rõõmsat naeru.
 • Lehtri võtab ruuporiks, siis kui aeg on huumoriks.

SURJU LASTEAIAST

Piia Salomon -  lapsesõbralik, emotsionaalne ja väga kohusetundlik. Talle meeldib tegeleda just väikeste lastega, nendega koos laulda ja nende jutte kuulata. Lastega tegeledes on ta avatud ja sõbralik, lapsed ootavad tema tundi alati suure rõõmuga. Ta on paindlik ja loov õpetaja, kes kasutab õppetegevuste läbiviimisel palju mängulisi elemente. Arvestab lapse tunnetega, pakkudes igale lapsele võimalust kogeda eduelamust. Tema oskuste ja kogemuste pagas võimaldab tal õpetajana leida uusi ideid, kuidas ka kõige pisem lasteaialaps juhatada muusika juurde. Eelkooliealiste laste muusikaõpetus ühendab omavahel kõnekeele, muusika ja liikumise, mille üheks tunnuseks on rütm. Õpetuse aluseks on laulud, mängud ja pillimäng. Just rütmipillide kaudu  püüab Piia arendada laste esinemisjulgust ja –oskust. Piia on oma tööga andnud märkimisväärse panuse lasteaia arengusse, esindades meie asutust iga-kevadisel Pärnumaa laste laulupäeval vanema rühma lastega ja valmistades lapsi ette esinemisteks nii lasteaia kui Saarde valla üritustel. Aktiivse, rõõmsa ja teotahtelise inimesena on ta pälvinud laste, lastevanemate ja kolleegide lugupidamise.

KILINGI-NÕMME MUUSIKAKOOLIST

Helina Tamm - töötab Kilingi-Nõmme Muusikakoolis kooli avamisest alates. Selle aja jooksul on tal olnud palju häid õpilasi. Eelmine õppeaasta oli väga edukas - Helina õpilased Hele-Mari ja Maarit osalesid Muusikakoolide Liidu poolt korraldatud piirkondlikul klaverikonkursil ja Maarit sai õiguse esineda ka vabariiklikul konkursil. Oma rõõmsa meele ja kõlava naeruga on Helina kõigi oma õpilaste lemmikõpetaja.
Tiia Hermann - Tal on "kuldsed käed". Oma pikaajalise klaverimängu kogemusega on tema kindlasti ära mänginud kõik mustad ja valged klahvid, mänginud läbi kõik Saarde valla klaverid. Ta on nakatanud oma professionaalsusega ka oma õpilased ja leidnud palju tänuväärseid kuulajaid  mitte muusikaga tegelevate inimeste seas. Aastate jooksul on õpetaja Tiia õpilased pälvinud tunnustust erinevatel klaverikonkurssidel ja festivalidel.

Pildid fotogaleriis.