« Tagasi

Arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamise teade

Saarde Vallavalitsus avalikustab Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028 muutmise eelnõu (Lisa 1 "Tegevuskava 2019-2028 (sh eelarvestrateegia investeeringud 2019-2022)"  uues redaktsioonis pealkirjaga Lisa 1" Tegevuskava 2019-2028  (sh investeeringud 2020-2023)" ja  Lisa 2 „Eelarvestrateegia" uues redaktsioonis) (edaspidi: Eelnõu) alates 25. septembrist kuni 10. oktoobrini 2019.a.

Eelnõu on kättesaadav elektrooniliselt Saarde valla veebilehel ning paberkandjal Saarde vallavalitsuses, Surju teeninduskeskuses, Tali teeninduspunktis, Surju raamatukogus, Kilingi-Nõmme raamatukogus, Tihemetsa haruraamatukogus.

Eelnõule saab esitada ettepanekuid kuni 10. oktoobrini 2019.a aadressile info@saarde.ee.

Eelnõu tutvustavad avalikud arutelud toimuvad:

  1. 02. oktoobril 2019.a kell 18:00 Surju Rahvamajas;
  2. 07. oktoobril 2019.a  kell 17:00 Tali Seltsimajas;
  3. 08. oktoobril 2019.a kell 17:00 Tihemetsa Spordikompleksis;
  4. 08. oktoobril 2019.a kell 19:00 Kilingi-Nõmme Klubis.