« Tagasi

Anti üle valla kõrgeimad autasud

19. oktoobril tähistati Kilingi-Nõmme klubis valla sünnipäeva. Ühtlasi anti üle ka valla kõrgeimad autasud- vapimärgid.
 
Saarde valla tunnustusena omistati Saarde valla Suur Vapimärk Silvia Paluojale. Oma aastatepikkuse ajakirjanikutööga Pärnu Postimehes on Paluoja hoidnud lehelugejaid Pärnumaal ja kaugemalgi kursis meie kandi sündmuste ja tegemistega. Silvia initsiatiivil ja algatusel rajati ka mälestusmärk kogukonnast küüditatutele, mille pidulik avamine  oli käesoleva aasta 14. juunil. 
 
Saarde valla Väike Vapimärk omistati Kert Jefimovile märkimisväärse panuse eest põllumajandusvaldkonna arendamisel ja Saarde valla elu edendamisel. K. Jefimov on Saarde valla ühe suurema tera- ja kaunviljakasvatusega tegeleva ettevõtte OÜ Laanepuu juhatuse liige ning tegelenud põllumajandusega üle 20 aasta. 2019. aastal pälvis Kert Jefimov C .R. Jakobsoni Sihtasutuse ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldataval C.R. Jakobsoni stipendiumite konkursil Pärnumaa aasta põllumehe tiitli. Lisaks on K. Jefimov  igati aktiivne kogukonnaliige.
 
Saarde valla Väikesed Vapimärgid omistati Naima ja Elmar Melnitsale olulise panuse eest jõulutraditsioonide elluviimisel Saarde vallas. Nad on enam kui 15 aastat rõõmustanud Saarde valla lapsi lasteaedades, koolides ja kodudes, tuues juba mitmele põlvkonnale jõulurõõmu. 
 
Saarde Vallavalitsuse tänukiri anti pidulikult üle Eeli Pukale pikaaegse ning tubli töö eest Kilingi-Nõmme Haigla ja selle järgselt SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuses. Eeli on kindla käega juhtinud asutuse finantsmajandust, tänu temale on hoitud ja arendatud valla suurimat tervishoiuasutust heal majanduslikul tasemel.
 
Saarde vald tänab ja tunnustab!