« Tagasi

Alustati sadeveesüsteemi rekonstrueerimistöödega

Eile alustati Pärnu tänav 44A kinnistul (bussijaama lähiümbruses) sadeveesüsteemi rekonstrueerimisega. Ehitustööde käigus vahetakse välja sadevee restkaev, paigaldatakse sademeveepumpla ja rajatakse survetrass pumplast kuni Pärnu tänava sademevee kaevuni. Sadevesi ühendatakse lahti kanalisatsioonist.

Seoses sellega väheneb koormus reovee ülepumplatele ja reoveepuhastile.

Töid teostab OÜ Sanbruno ja tööde lõpetamise tähtaeg on 15.01.2021.