Saarde Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras Pärnu maakonnas Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas asuva  Kiriku tn 3 hoonestatud kinnistu  (registriosa nr...

Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks

Saarde Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras Pärnu maakonnas Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas asuva  Kiriku tn 3 hoonestatud kinnistu  (registriosa nr...

Seoses Kamali tee 16 kinnistu võõrandamisega paigaldati Tõlla külas uude asukohta uus bussiootepaviljon.     Foto: Martti Rooden

Tõllal uus bussiootepaviljon

Seoses Kamali tee 16 kinnistu võõrandamisega paigaldati Tõlla külas uude asukohta uus bussiootepaviljon.     Foto: Martti Rooden

Õppereis toimub  13.-14. augustil  Pärnu- ja Viljandimaal. Külastatakse erinevaid MTÜ-sid ja uuritakse nende lugusid. Seltsid keda õppereisi raames külastatakse: ...

Viljandi- ja Pärnumaa MTÜde õppereis “Suvekool ratastel”

Õppereis toimub  13.-14. augustil  Pärnu- ja Viljandimaal. Külastatakse erinevaid MTÜ-sid ja uuritakse nende lugusid. Seltsid keda õppereisi raames külastatakse: ...

Filmistuudio Allfilm otsib taustanäitlejaid korvpallivõistluse pealtvaatajateks. Filmimine leiab aset 27-29.07.20 Tihemetsas.  

Filmivõtted Tihemetsas

Filmistuudio Allfilm otsib taustanäitlejaid korvpallivõistluse pealtvaatajateks. Filmimine leiab aset 27-29.07.20 Tihemetsas.  

01.juulil  2020. a toimunud vallavolikogu istungil algatasid 9 volikogu saadikut umbusaldusavalduse  vallavolikogu esimehele  ning   vallavanemale. ...

Umbusalduavaldus vallavolikogu esimehele ja vallavanemale

01.juulil  2020. a toimunud vallavolikogu istungil algatasid 9 volikogu saadikut umbusaldusavalduse  vallavolikogu esimehele  ning   vallavanemale. ...

Seoses Eesti Posti otsusega tõsta alates 1. juulist 2020 postiteenuse tasusid 36% protsenti, muudab Ragn-Sells postiteenuste tasusid. Tulenevalt postiteenuse olulise kallinemisega kehtestab...

Ragn-Sells muudab postiteenuste tasusid

Seoses Eesti Posti otsusega tõsta alates 1. juulist 2020 postiteenuse tasusid 36% protsenti, muudab Ragn-Sells postiteenuste tasusid. Tulenevalt postiteenuse olulise kallinemisega kehtestab...

Pressiteade 02.07.2020   Pärnu linn saab Rail Baltica uue rahvusvahelise reisiterminali näol endale silmapaistva maamärgi. Valmimas on terminali eelprojekt. „Rail Baltica...

Rail Baltica Pärnu rahvusvahelise reisiterminali projekteerimine on jõudnud vahepeatusesse

Pressiteade 02.07.2020   Pärnu linn saab Rail Baltica uue rahvusvahelise reisiterminali näol endale silmapaistva maamärgi. Valmimas on terminali eelprojekt. „Rail Baltica...

Seoses tehniliste probleemidega jääb täna ära klubis kell 18.00  linastuma pidanud kinoseanss

Kinoseanss jääb täna ära

Seoses tehniliste probleemidega jääb täna ära klubis kell 18.00  linastuma pidanud kinoseanss

Riigis kehtivad eriolukorra järgsed leevendusmeetmed annavad taas võimaluse arstile pöörduda ning seetõttu ootabki haigekassa taas kõiki naisi rinnavähi sõeluuringule. Uuring on...

Haigekassa ootab naisi taas sõeluuringutele

Riigis kehtivad eriolukorra järgsed leevendusmeetmed annavad taas võimaluse arstile pöörduda ning seetõttu ootabki haigekassa taas kõiki naisi rinnavähi sõeluuringule. Uuring on...

Kilingi – Nõmme postkontor on 01.07.20 – 12.07.20 suletud. Alates 13.07.20 on Kilingi-Nõmme postkontor avatud E,T,N,R 10.00-13.00; K 12.30-18.00, L,P suletud. Lähim...

Kilingi- Nõmme postkontori ajutised lahtiolekuajad

Kilingi – Nõmme postkontor on 01.07.20 – 12.07.20 suletud. Alates 13.07.20 on Kilingi-Nõmme postkontor avatud E,T,N,R 10.00-13.00; K 12.30-18.00, L,P suletud. Lähim...

Täna, 1. juulil jõustuvad perehüvitiste seaduse kolm muudatust, mis muudavad vanemahüvitiste ja -puhkuste süsteemi paindlikumaks ning võimaldavad töö- ja pereelu paremini ühildada. ...

Vanemahüvitise maksmisel tänasest kolm suurt muudatust

Täna, 1. juulil jõustuvad perehüvitiste seaduse kolm muudatust, mis muudavad vanemahüvitiste ja -puhkuste süsteemi paindlikumaks ning võimaldavad töö- ja pereelu paremini ühildada. ...

Sel aastal tuli malev teisiti, kuid ta tuli siiski. Veel mai keskel ei olnud me kindlad, kas õpilasmalevaid üldse saab läbi viia. Mai teisel poolel tuli korraldus, et malevad saavad toimuda....

Malevasuvi Surjus

Sel aastal tuli malev teisiti, kuid ta tuli siiski. Veel mai keskel ei olnud me kindlad, kas õpilasmalevaid üldse saab läbi viia. Mai teisel poolel tuli korraldus, et malevad saavad toimuda....

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja sihtasutuse Pärnumaa Arenduskeskus esindajad külastasid oma täna toimunud väljasõidu raames Saarde Vallavalitsust. Külalistele tutvustati vallavalitsuse tööruume...

Külalised vallavalitsuses

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja sihtasutuse Pärnumaa Arenduskeskus esindajad külastasid oma täna toimunud väljasõidu raames Saarde Vallavalitsust. Külalistele tutvustati vallavalitsuse tööruume...

Pildigaleriis fotod 27. juunil Kõveri Puhkekeskuses toimunud Perespordipäevast.

Pildigalerii täienes

Pildigaleriis fotod 27. juunil Kõveri Puhkekeskuses toimunud Perespordipäevast.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas enne jaanipäeva rahuldada OÜ Saarde Kommunaal poolt esitatud Tali küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise...

Saarde vallas on algamas suuremahulised vee- ja kanalisatsiooniprojektid

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas enne jaanipäeva rahuldada OÜ Saarde Kommunaal poolt esitatud Tali küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise...

Saarde Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on avaldanud 29.06.2020 teadaande   keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel. Keskkonnaamet teatab, et...

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Saarde Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on avaldanud 29.06.2020 teadaande   keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel. Keskkonnaamet teatab, et...

Käesoleva nädala jooksul toimub Lavi järve veetaseme alandamine, mille eesmärgiks on järve kaldaala prügist puhastamine. Töid teostab Osaühing Saarde Kommunaal. Antud ajavahemikul palume...

Lavi järve veetaseme alandamine

Käesoleva nädala jooksul toimub Lavi järve veetaseme alandamine, mille eesmärgiks on järve kaldaala prügist puhastamine. Töid teostab Osaühing Saarde Kommunaal. Antud ajavahemikul palume...

04.06.2020 Pärnu Postimehe artiklis „Kilingi-Nõmme sissesõitu kaunistavad lilled" on lauset „Saarde vallakeskusesse Kilingi-Nõmme ning Tihemetsa bussijaama ja Tali teeninduskeskuse ette on...

Täpsustus

04.06.2020 Pärnu Postimehe artiklis „Kilingi-Nõmme sissesõitu kaunistavad lilled" on lauset „Saarde vallakeskusesse Kilingi-Nõmme ning Tihemetsa bussijaama ja Tali teeninduskeskuse ette on...

Tänasest algasid Kilingi-Nõmmes kesklinna pargi nurgas asuva kellatorni korrastamistööd. Töid teostatakse juulikuu jooksul Nõmmepoisid OÜ poolt. Tööde käigus puhastatakse ja värvitakse...

Kellatorn saab värske välimuse

Tänasest algasid Kilingi-Nõmmes kesklinna pargi nurgas asuva kellatorni korrastamistööd. Töid teostatakse juulikuu jooksul Nõmmepoisid OÜ poolt. Tööde käigus puhastatakse ja värvitakse...

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 43 lõike 4 alusel volikogu esimees või tema asendaja kutsub volikogu kokku vähemalt neljandiku volikogu koosseisu ettepanekul nende poolt tõstatatud...

Saarde Vallavolikogu istung

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 43 lõike 4 alusel volikogu esimees või tema asendaja kutsub volikogu kokku vähemalt neljandiku volikogu koosseisu ettepanekul nende poolt tõstatatud...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 57