Neljandat aastat valitakse Saarde parimaid spordi tegijad rahavahääletuse ja spordialade esindajate arvamuste alusel. Rahvahääletusel on igal hääletajal igas kategoorias üks hääl. Kõige parem...

2018.a Saarde valla spordiaasta parimad- HÄÄLETUS!

Neljandat aastat valitakse Saarde parimaid spordi tegijad rahavahääletuse ja spordialade esindajate arvamuste alusel. Rahvahääletusel on igal hääletajal igas kategoorias üks hääl. Kõige parem...

Hääletusvorm on leitav aadressil: ...
Uus aasta toob endaga kaasa muudatused seadusloomes, et võimaldada uusi ja  paremaid teenuseid.  Toome siinkohal mõned näited sotsiaalvaldkonnast:  1. jaanuarist alustab...

2019. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

Uus aasta toob endaga kaasa muudatused seadusloomes, et võimaldada uusi ja  paremaid teenuseid.  Toome siinkohal mõned näited sotsiaalvaldkonnast:  1. jaanuarist alustab...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.02.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.02.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Lumetõrjet teostatakse kõikidel kohalikel teedel (valla teed), tänavatel, avalikult kasutatavates parklates,  erateedel, millistele on sõlmitud avaliku kasutuse lepingud ja hajaasustusega...

Lumetõrje

Lumetõrjet teostatakse kõikidel kohalikel teedel (valla teed), tänavatel, avalikult kasutatavates parklates,  erateedel, millistele on sõlmitud avaliku kasutuse lepingud ja hajaasustusega...

Oma Riigi Valitsus algatas ja viis läbi heategevusprojekti Surju hooldekodu elanikele abivahendite soetamiseks. Täname kõiki õpilasi, õpetajaid ja lastevanemaid, kes on näinud palju vaeva,...

Surju Põhikooli Oma Riigi Valitsus kogus Surju hooldekodu jaoks 500 eurot

Oma Riigi Valitsus algatas ja viis läbi heategevusprojekti Surju hooldekodu elanikele abivahendite soetamiseks. Täname kõiki õpilasi, õpetajaid ja lastevanemaid, kes on näinud palju vaeva,...

Kikepera harjutusvälja jaanuarikuu graafik .

Kikepera harjutusvälja jaanuarikuu graafik

Kikepera harjutusvälja jaanuarikuu graafik .

Saarde Vallavalitsus teatab, et avalikule väljapanekule on pandud Saarde valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2019-2030. Kava on tutvumiseks kättesaadav...

Saarde valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2019-2030 avalik väljapanek

Saarde Vallavalitsus teatab, et avalikule väljapanekule on pandud Saarde valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2019-2030. Kava on tutvumiseks kättesaadav...

Saarde Vallavalitsus aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme linn, on avatud 21.12.2018 ning 31.12.2018 kell 08.00-12.00. Saarde Vallavalitsuse Surju teeninduskeskus aadressil Valla, Surju küla,...

Vallavalitsuse lahtiolekuajad pühade eel

Saarde Vallavalitsus aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme linn, on avatud 21.12.2018 ning 31.12.2018 kell 08.00-12.00. Saarde Vallavalitsuse Surju teeninduskeskus aadressil Valla, Surju küla,...

1. jaanuaril lõpeb aastaid kestnud olukord, kus tehnovõrkude talumistasud olid seadusega määramata. Talumistasu makstakse tehnorajatise kaitsevööndi ulatuses ja selle iga-aastane suurus on 7,5%...

Uuel aastal jõustub uus tehnovõrkude talumistasude seadus

1. jaanuaril lõpeb aastaid kestnud olukord, kus tehnovõrkude talumistasud olid seadusega määramata. Talumistasu makstakse tehnorajatise kaitsevööndi ulatuses ja selle iga-aastane suurus on 7,5%...

Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma. Äsja jõustus...

Eraisikud saavad tulumaksuvabalt vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks toetust küsida

Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma. Äsja jõustus...

Ühistranspordikeskus on teinud sõiduplaani muudatused, mis puudutavad ka liinil nr 80 sõitjaid: Käära-Massiaru-Tõitoja-Pärnu marsruudil. Kuna bussis on hommikul ka sõitjaid, kes...

Sõiduplaani muudatused, mis puudutavad bussiliiniga nr 80 sõitjaid: Käära-Massiaru-Tõitoja-Pärnu

Ühistranspordikeskus on teinud sõiduplaani muudatused, mis puudutavad ka liinil nr 80 sõitjaid: Käära-Massiaru-Tõitoja-Pärnu marsruudil. Kuna bussis on hommikul ka sõitjaid, kes...

Alates 10.12.2018 muudetakse manuses näidatud maakonna lõunaliinid kiiremaks (uuendatud sõiduplaanides on muutused märgitud kollasega). Üldjuhul enamuses liinide väljumisajad peatustest...

Sõiduplaanide muudatused Pärnumaa lõunaliinidel

Alates 10.12.2018 muudetakse manuses näidatud maakonna lõunaliinid kiiremaks (uuendatud sõiduplaanides on muutused märgitud kollasega). Üldjuhul enamuses liinide väljumisajad peatustest...

Statistikaamet alustab pühapäeval, 9. detsembril leibkonna eelarve uuringut, millega kogutakse leibkondadelt andmeid nende igapäevaste kulutuste ja tarbimise kohta. Uuring kestab 2019. aasta...

Detsembris algab leibkonna eelarve uuring

Statistikaamet alustab pühapäeval, 9. detsembril leibkonna eelarve uuringut, millega kogutakse leibkondadelt andmeid nende igapäevaste kulutuste ja tarbimise kohta. Uuring kestab 2019. aasta...

Saarde Vallavalitsus korraldab Saarde Vallavolikogu 28.11.2018.a otsuse nr 47 „Raieõiguse võõrandamine" ja Saarde Vallavalitsuse 29.11.2018.a korralduse nr 450 „Enampakkumise korraldamine...

Saarde Vallavalitsus korraldab Levalohu põlismetsa kinnistu kasvava metsa raieõiguse võõrandamise avaliku kirjaliku enampakkumise korras

Saarde Vallavalitsus korraldab Saarde Vallavolikogu 28.11.2018.a otsuse nr 47 „Raieõiguse võõrandamine" ja Saarde Vallavalitsuse 29.11.2018.a korralduse nr 450 „Enampakkumise korraldamine...

Saarde Vallavalitsus korraldab Saarde Vallavolikogu 28.11.2018.a otsuse nr 48 „Raieõiguse võõrandamine" ja Saarde Vallavalitsuse 29.11.2018.a korralduse nr 451 „Enampakkumise korraldamine...

Saarde Vallavalitsus korraldab Kanali kinnistu kasvava metsa raieõiguse võõrandamise avaliku kirjaliku enampakkumise korras

Saarde Vallavalitsus korraldab Saarde Vallavolikogu 28.11.2018.a otsuse nr 48 „Raieõiguse võõrandamine" ja Saarde Vallavalitsuse 29.11.2018.a korralduse nr 451 „Enampakkumise korraldamine...

OÜ Saarde Kommunaal teatab, et alates  1. jaanuarist 2019 on Saarde vallas tasu võetud vee eest 1,37 EUR/m 3 tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,70 EUR/m 3 ...

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnamuutus

OÜ Saarde Kommunaal teatab, et alates  1. jaanuarist 2019 on Saarde vallas tasu võetud vee eest 1,37 EUR/m 3 tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,70 EUR/m 3 ...

Saarde Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28.novembril algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis. Istungi päevakord ja eelnõud.

Saarde Vallavolikogu istung toimub 28.novembril

Saarde Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28.novembril algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis. Istungi päevakord ja eelnõud.

MTÜ Saarde Käsitöö korraldab isetehtud jõuluehete konkursi.   Konkursi tingimused:  ehe peab olema ise tehtud – hästi tehtud kasutada võib kõiki materjale ...

Isetehtud jõuluehete konkurss

MTÜ Saarde Käsitöö korraldab isetehtud jõuluehete konkursi.   Konkursi tingimused:  ehe peab olema ise tehtud – hästi tehtud kasutada võib kõiki materjale ...

Kikepera harjutusväljal toimuvate laskeharjutuste detsembrikuu graafik.

Kikepera harjutusvälja detsembrikuu graafik

Kikepera harjutusväljal toimuvate laskeharjutuste detsembrikuu graafik.

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 28