Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) järelevalve alla kuuluvad tulenevalt toiduseadusest avalike ürituste, tänavate ning maanteede ääres olevad toiduga kauplejad . Amet kontrollib avalikel...

Põllumajandus- ja Toiduameti nõuded toidu müüjatele ja valmistajatele

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) järelevalve alla kuuluvad tulenevalt toiduseadusest avalike ürituste, tänavate ning maanteede ääres olevad toiduga kauplejad . Amet kontrollib avalikel...

Alates 1. juulist on Kilingi-Nõmme Spordihoone avatud alljärgnevalt: E- R 12.00 - 20.00; L, P  suletud.

Kilingi-Nõmme Spordihoone lahtiolekuaeg muutub 1. juulist

Alates 1. juulist on Kilingi-Nõmme Spordihoone avatud alljärgnevalt: E- R 12.00 - 20.00; L, P  suletud.

Kilingi-Nõmme Perearstikeskuse projekteerimisega on jõutud selleni, et vajalik on välisfassaadi värvi üle otsustada. Selleks palume ka Sinul osaleda ja oma arvamus öelda. Vastuseid ootame...

Küsitlus

Kilingi-Nõmme Perearstikeskuse projekteerimisega on jõutud selleni, et vajalik on välisfassaadi värvi üle otsustada. Selleks palume ka Sinul osaleda ja oma arvamus öelda. Vastuseid ootame...

Eesti Vee-ettevõtete Liit palub loobuda joogivee kasutamisest kastmisveena. Oluline on kastmist vältida hommikustel ja õhtustel tundidel, kui kodune vee tarbimine on suurem. Soojad ja...

Joogivee kasutamine kastmisveena ohustab veevarusid

Eesti Vee-ettevõtete Liit palub loobuda joogivee kasutamisest kastmisveena. Oluline on kastmist vältida hommikustel ja õhtustel tundidel, kui kodune vee tarbimine on suurem. Soojad ja...

Rahandusministeerium teatab, et Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" uuendamise võimalike asukohavariantide aruande eelnõu avalik väljapanek toimub...

Rail Baltic Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu võimalike asukohavariantide aruande eelnõu avaliku väljapaneku teade

Rahandusministeerium teatab, et Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" uuendamise võimalike asukohavariantide aruande eelnõu avalik väljapanek toimub...

Saarde Vallavalitsus annab PlanS § 100 lg 5 alusel teada, et alates 06.07.2021 kuni 06.09.2021 on avalikul väljapanekul Saarde valla tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu...

Saarde valla tuulepargi ja selle rajamiseks vajaliku taristu eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

Saarde Vallavalitsus annab PlanS § 100 lg 5 alusel teada, et alates 06.07.2021 kuni 06.09.2021 on avalikul väljapanekul Saarde valla tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu...

Kaitseliit annab teada noorteorganisatsiooni Noored Kotkad patrullvõistluse Mini Erna 2021  läbiviimisest ajavahemikul 25. -...

Toimub noorteorganisatsiooni Noored Kotkad patrullvõistlus

Kaitseliit annab teada noorteorganisatsiooni Noored Kotkad patrullvõistluse Mini Erna 2021  läbiviimisest ajavahemikul 25. -...

Kilingi-Nõmme Gümnaasium kuulutab välja konkursid järgmiste ametikohtade täitmiseks: kehalise kasvatuse õpetaja 1,0 koormusega; loodus- ja inimgeograafia õpetaja 1,0 koormusega; ...

Konkursid õpetajate ametikohtadele

Kilingi-Nõmme Gümnaasium kuulutab välja konkursid järgmiste ametikohtade täitmiseks: kehalise kasvatuse õpetaja 1,0 koormusega; loodus- ja inimgeograafia õpetaja 1,0 koormusega; ...

Head valla elanikud ja ettevõtjad! Olete oodatud osalema Saarde valla heakorrakonkursil "Kaunis kodu", mille eesmärk on tunnustada inimesi, kes panustavad oma kinnistu heakorrastamisesse,...

Saarde valla heakorra- ja kauni kodu konkurss 2021

Head valla elanikud ja ettevõtjad! Olete oodatud osalema Saarde valla heakorrakonkursil "Kaunis kodu", mille eesmärk on tunnustada inimesi, kes panustavad oma kinnistu heakorrastamisesse,...

Keskkonnaamet on väljastanud Aktsiaseltsile Metsamaahaldus Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa. Loa nr on  L.MU/512561  ning luba kehtib 3 aastat (18.06.2021-...

Väljastati geoloogilise uuringu luba

Keskkonnaamet on väljastanud Aktsiaseltsile Metsamaahaldus Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa. Loa nr on  L.MU/512561  ning luba kehtib 3 aastat (18.06.2021-...

Eile, 17. juunil toimus Jänedal Põllumajandusuuringute keskuse hoones üle-eestilise arukate külade arenguprogrammi esimene koolituspäev. Kohtumisel osalesid programmis kaasa tegeva 24 küla ja...

Eesti külad võtavad oma piirkonna arendamise enda kätesse

Eile, 17. juunil toimus Jänedal Põllumajandusuuringute keskuse hoones üle-eestilise arukate külade arenguprogrammi esimene koolituspäev. Kohtumisel osalesid programmis kaasa tegeva 24 küla ja...

18. juunil on Politsei- ja Piirivalveameti Pärnu teenindus suletud. Alates 21. juunist asub teenindus uuel aadressil, A. H. Tammsaare pst 61. Lahtiolekuajad on endised, esmaspäevast reedeni kell...

Uuest nädalast on Politsei-ja Piirivalveameti Pärnu teenindus uuel aadressil

18. juunil on Politsei- ja Piirivalveameti Pärnu teenindus suletud. Alates 21. juunist asub teenindus uuel aadressil, A. H. Tammsaare pst 61. Lahtiolekuajad on endised, esmaspäevast reedeni kell...

Kui tavaliselt lõppeb lindude gripi levik lindude pesitsusajaga, siis sellel aastal pole gripi levik pidurdunud. Tuvastatud on Eestis uus kõrge patogeensusega ja teistele loomadele ja lindudele...

Lindude gripi oht ei taha raugeda, levimas on uus linnugripitüvi

Kui tavaliselt lõppeb lindude gripi levik lindude pesitsusajaga, siis sellel aastal pole gripi levik pidurdunud. Tuvastatud on Eestis uus kõrge patogeensusega ja teistele loomadele ja lindudele...

Kilingi - Nõmme Loomakliinik on ajavahemikul 19. juulist kuni 09. augustini 2021 suletud. Erakorralist  abi on võimalik saada ööpäevaringselt EMÜ Väikeloomakliinikust (Tartu) tel. 7313224...

Loomakliinik suletud

Kilingi - Nõmme Loomakliinik on ajavahemikul 19. juulist kuni 09. augustini 2021 suletud. Erakorralist  abi on võimalik saada ööpäevaringselt EMÜ Väikeloomakliinikust (Tartu) tel. 7313224...

Täna toimuvat Saarde Vallavolikogu istungi videoülekannet saab jälgida valla YouTube kanalil. Ülekanne algab kell 14.00. Ülekande tehniline teostaja on OÜ Skyeye. Salvestus on järelvaadatav. ...

Vallavolikogu istungi ülekanne

Täna toimuvat Saarde Vallavolikogu istungi videoülekannet saab jälgida valla YouTube kanalil. Ülekanne algab kell 14.00. Ülekande tehniline teostaja on OÜ Skyeye. Salvestus on järelvaadatav. ...

Alates homsest, 16. juunist on likvideeritud ajutised bussipeatused Kilingi-Nõmme postkontori eest ja bussid hakkavad taas peatuma Kilingi-Nõmme bussijaamas.

Homsest peatuvad bussid taas Kilingi-Nõmme bussijaamas

Alates homsest, 16. juunist on likvideeritud ajutised bussipeatused Kilingi-Nõmme postkontori eest ja bussid hakkavad taas peatuma Kilingi-Nõmme bussijaamas.

Juuniküüditamise 80. aastapäeval saavad enamik Eesti raudteejaamasid naiskodukaitsjate abiga üheks päevaks mälestuslindid, mälestamaks kõiki juuniküüditamise ja kõigi võõrvõimude repressioonide...

Naiskodukaitse kutsub üles mälestama võõrvõimude repressioonide tõttu kannatanuid

Juuniküüditamise 80. aastapäeval saavad enamik Eesti raudteejaamasid naiskodukaitsjate abiga üheks päevaks mälestuslindid, mälestamaks kõiki juuniküüditamise ja kõigi võõrvõimude repressioonide...

Lähtudes Saarde valla põhimääruse § 21 lõigetest 1, 3 ja 5 teatatakse, et volikogu istung toimub  kolmapäeval, 16. juunil 2021. a algusega kell 14.00  Kilingi-Nõmme Klubis aadressil...

Saarde Vallavolikogu 16. juuni 2021.a istungi päevakord

Lähtudes Saarde valla põhimääruse § 21 lõigetest 1, 3 ja 5 teatatakse, et volikogu istung toimub  kolmapäeval, 16. juunil 2021. a algusega kell 14.00  Kilingi-Nõmme Klubis aadressil...

Alates 1. juunist on SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus saanud külastuspiiranguid mõnevõrra leevendada . Külastused palume eelnevalt registreerida juhataja telefonil 44 92...

Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse külastusreeglid

Alates 1. juunist on SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus saanud külastuspiiranguid mõnevõrra leevendada . Külastused palume eelnevalt registreerida juhataja telefonil 44 92...

Vallasekretäri ametikoha põhieesmärk: vallakantselei juhtimine ja asjaajamise korraldamine; vallavolikogu ja -valitsuse õigus- ja haldusaktide koostamine ning nende nõuetele...

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi vallasekretäri vabaneva ametikoha täitmiseks

Vallasekretäri ametikoha põhieesmärk: vallakantselei juhtimine ja asjaajamise korraldamine; vallavolikogu ja -valitsuse õigus- ja haldusaktide koostamine ning nende nõuetele...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 81