« Tagasi

Surju Põhikooli Oma Riigi Valitsus kogus Surju hooldekodu jaoks 500 eurot


Oma Riigi Valitsus algatas ja viis läbi heategevusprojekti Surju hooldekodu elanikele abivahendite soetamiseks. Täname kõiki õpilasi, õpetajaid ja lastevanemaid, kes on näinud palju vaeva, et valmistada erinevaid käsitöötooteid ja küpsetisi. Meie suureks abiliseks oli Surju raamatukogu juhataja Riita Lillemets, kes korraldas iga-aastase käsitööesemete näitusmüügi ajal ka meie toodete müügi.
 
Surju Põhikoolis on Oma Riik juba 13 aastat. See on Eesti Vabariigi mudel, mis annab õpilastele võimaluse aktiivselt osaleda koolikeskkonna kujundamises ja tegutseda kogukonnas. Oma Riigi Valitsusse kuulub 11 ministrit, kes õpivad 5.-9. klassis.  
 
Valitsuse nõunik, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, Liis Virkus: "Olime elevil, kuid natuke ka ärevil, kas meie projekt osutub edukaks. Esialgne salajane lootus oli koguda 100 eurot, kuid ületasime selle 400 euroga. Kogusime uskumatuna tunduvad 500 eurot. Meil on ju kõigest 70 õpilast ja küllaltki väikesearvuline kogukond."
 
Hooldekodu juhataja Ülle Alanurm tänas noori, kes märkavad ja tähtsustavad enda ümber elukaare teises pooles olevaid inimesi. Väga hea koostöö on Oma Riigil hooldekoduga juba varasemast ajast. Ministrid, kes suvel toimetasid Surju Õpilasmalevas, mitte ainult ei rohinud peenraid ega pesnud hooldekodu aknaid, vaid veetsid eakatega ka aega lauamänge mängides ja juttu puhudes. See tekitas hea tunde ja valmistas palju rõõmu mõlemale poolele.
 
Kogutud raha eest soetas Surju hooldekodu kolm kompressoriga lamatiste vältimise madratsit.
 
Loodame, et saime oma projektiga tuua hooldekodu elanikele jõulurõõmu.
 
Liis Virkus