« Tagasi

Saarde Vallavolikogu 23.jaanuari 2019 istungi päevakord

Saarde vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 23.jaanuaril algusega kell 14.00 SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse III korruse saalis (Pärnu tn 65, Kilingi-Nõmme).

Päevakord
Teema Ettekandja
1. Kilingi-Nõmme Muusikakooli põhimäärus Kilingi-Nõmme Muusikakooli direktori kohusetäitja Endel Purju. 
2. Saarde valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni  arendamise kava aastateks 2019-2030. II lugemine. abivallavanem vallavanema ülesannetes Martti Rooden, kaasettekandja Osaühing Saarde Kommunaal projektijuht Raul Altnurme. 
3. Surju Rahvamaja põhimäärus 

Surju rahvamaja juhataja Aime Vill.

4. Tunnustamise kord Saarde vallas  abivallavanem Jaanus Männik.
5. Saarde Vallavolikogu 14. detsembri 2017.a otsuse nr 48 „Audiitori määramine" muutmine  vallasekretär Külliki Kiiver. 
6. Jaoskonnakomisjonide moodustamine  vallasekretär Külliki Kiiver. 

7. Saarde Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

volikogu esimees Kadri-Aija Viik. 
8. Saarde valla tunnustuse omistamine  volikogu esimees Kadri-Aija Viik. 
9. Vallavanema valimiseks konkursi läbiviimise kord. I lugemine. volikogu esimees Kadri- Aija Viik.
10. Informatsioon.
  • Saarde valla elukondliku kinnisvaraportfelli arvamushinnang. Ettekandja Urmas Suurpuu.
  • Kilingi Nõmme linnas Pärnu tn 65 asuva Hooldekodu energiaaudit.