« Tagasi

Riigikogu valimistest

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on Eesti Vabariigis kõrgeima riigivõimu kandjaks rahvas, kes teostab seda hääleõiguslike kodanike kaudu Riigikogu valimisega ja rahvahääletusega.
 
Valijakaart
Enne valimisi saadetakse valijale tema registrijärgsele elukoha aadressile valijakaart. Valijakaart on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja. Kui paberil valijakaart ei ole 15. päevaks enne valimispäeva kohale jõudnud, tuleks selgituse saamiseks pöörduda elukohajärgse valla registripidaja poole. Seda saab teha ka telefoni teel. 
Isikutele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud, saadetakse elektrooniline valijakaart. Valijakaart saadetakse kodanikuportaalis määratud (edasti suunatud) elektronposti aadressile. Paberil valijakaarti elektroonilise valijakaardi saanud valijale ei saadeta.
Igal ajal kuni valimispäevani on võimalik ka riigiportaalis Eesti.ee vaadata enda personaalseid valijakaardi andmeid (vajalik portaali sisse logimine): https://www.eesti.ee/portaal/valimised.kodanik.
Rohkem infot siit. 
 
Eelhääletamine
Soovitatav on aegsasti hinnata, kas Teil on võimalik hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval. Võimaluse puudumisel saab kasutada teisi hääletamisviise. Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril. E-hääletamine algab neljapäeval, 21. veebruaril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni kolmapäeva, 27. veebruari kella 18-ni.  Hääletada saab aadressil www.valimised.ee. Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält enam muuta ei saa.
 
Nelja päeva jooksul, 21.-24. veebruarini saab olenemata elukohast hääletada maakonnakeskustes. 25.-27. veebruarini on avatud kõik 451 jaoskonda, samuti on igas kohalikus omavalitsuses avatud vähemalt üks jaoskond, kus saab hääletada väljaspool elukohta. Valimispäeval, 3. märtsil on kõik jaoskonnad avatud kella 9 – 20, siis saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.
Kõik valimisjaoskonnad avatakse eelhääletamiseks kuuendal päeval enne valimispäeva (esmaspäeval). Hääletamine toimub kolme päeva jooksul kell 12.00 kuni 20.00.
Rohkem infot siit. 
 
Saarde vallas on valimiste korraldamiseks moodustatud 4  valimisjaoskonda:
 
Valimisjaoskond nr 1, Pärnu tn 73,  Kilingi-Nõmme linn
  • Hääletada saavad Kilingi-Nõmme linna, Jäärja, Kalita, Leipste, Lodja, Marana, Saarde ja Sigaste külade elanikud.
  • Toimub eelhääletamine väljaspool  elukohajärgset valimisjaoskonda.
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle andmed on Rahvastikuregistrisse kantud Saarde valla täpsusega.
Valimisjaoskond nr 2, Valga mnt 21, Tihemetsa alevik
  • Hääletada saavad Tihemetsa aleviku, Kanaküla, Väljaküla, Allikukivi, Kamali, Kärsu, Mustla, Oissaare ja Tõlla külade  elanikud. 
Valimisjaoskond nr 3, Pärna tee 5,  Tali küla
  • Hääletada saavad Laiksaare, Lanksaare, Marina, Pihke, Reinu, Tali, Tuuliku, Veelikse ja Viisireiu külade elanikud.
Valimisjaoskond nr 4, Sireli, Surju küla
  • Hääletada saavad Jaamaküla, Ristiküla, Rabaküla, Surju, Ilvese, Kalda, Kikepera, Kõveri, Lähkma, Metsaääre ja Saunametsa külade elanikud. 
  • Korraldab lisaks eelhääletamisele eelhääletamise päevadel valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist.
 
Kõik valimistega seotu on leitav veebilehelt  https://www.valimised.ee