« Tagasi

Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" eelnõu


01. novembril 2018 esitas Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) kohalike omavalituste volikogudele heakskiitmiseks Pärnu maakonna arengustrateegia "Pärnumaa 2035+".

"Pärnumaa 2035+" eelnõu (01.11.2018)

Strateegia koostamise algatas Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu oma 17. aprilli 2018. a otsusega nr 1-4.1/28/2018. Arengustrateegia eelnõu praktiline koostamine delegeeriti SA-le Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA). Arengustrateegia koostamine tuleneb kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest (KOKS), mille järgi on linnadel ja valdadel ülesanne ühiselt kavandada maakonna arengut. Uuendatud arengustrateegia on senisest strateegiast „Pärnumaa 2030+" lähtuv.

Arengustrateegia koostamiseks moodustati kümneliikmeline töörühm, juhtrühm ja neli teemarühma koos vastavate komisjonide ja erinevate allrühmitustega. Strateegia koostamises osales üle 200 inimese. Arengustrateegia esimene versioon valmis 2018. a augusti lõpuks ja seda esitleti Pärnumaa Omavalitsuste Liidu seminaril kõikidele omavalitsustele ja juhtrühma liikmetele.

Strateegia dokumendid avalikustati 07. septembril 2018 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel. 02.-15. oktoobrini 2018 toimusid arutelud  omavalitsuste esindajatega.