Saarde Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Preab (registrikood 10296728)...

Aktsiaselts Preab õhusaasteloa muutmise menetluse algatamisest teavitamine

Saarde Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Preab (registrikood 10296728)...

25.märtsil möödub 70 aastat märtsiküüditamisest, mistõttu tegi justiitsminister Urmas Reinsalu ettepaneku heisata ühekordse valitsuse otsuse alusel 25.märts 2019 Eesti lipp leinalipuna....

Info majaomanikele- märtsiküüditamise aastapäeval heisatakse leinalipud.

25.märtsil möödub 70 aastat märtsiküüditamisest, mistõttu tegi justiitsminister Urmas Reinsalu ettepaneku heisata ühekordse valitsuse otsuse alusel 25.märts 2019 Eesti lipp leinalipuna....

Saarde Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21.märtsil 2019.a algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis. Istungi päevakord ja eelnõud.

Saarde Vallavolikogu istung toimub 21.märtsil

Saarde Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21.märtsil 2019.a algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis. Istungi päevakord ja eelnõud.

13.02- 14.02.2019 viibib lastekaitsespetsialist Merike Maidle koolitusel. 

Teade

13.02- 14.02.2019 viibib lastekaitsespetsialist Merike Maidle koolitusel. 

22.02.2019 toimus Tihemetsa spordihoones Saarde valla kultuuri- ja spordirahva tänuüritus, kuhu olid palutud kõik nominendid. Pildigalerii on leitav siit .  Fotode autor Eiliki Pukk.

Fotogalerii 22.02.2019 toimunud Saarde valla kultuuri- ja spordirahva tänamisest

22.02.2019 toimus Tihemetsa spordihoones Saarde valla kultuuri- ja spordirahva tänuüritus, kuhu olid palutud kõik nominendid. Pildigalerii on leitav siit .  Fotode autor Eiliki Pukk.

Üksi elava pensionäri toetus on 115 eurot ja seda makstakse üks kord aastas – koos oktoobri pensioniga. Toetust makstakse kõigile vanaduspensionieas olevatele inimestele, kes on  toetuse...

Üksi elava pensionäri toetusest

Üksi elava pensionäri toetus on 115 eurot ja seda makstakse üks kord aastas – koos oktoobri pensioniga. Toetust makstakse kõigile vanaduspensionieas olevatele inimestele, kes on  toetuse...

Pärnumaa Spordillit käivitas koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja teiste partneritega maakonna elanike liikumisharjumuste ja- hoiakute kaardistamiseks uuringu.   Pärnumaa...

Liikumisharjumuste ja -hoiakute kaardistamine Pärnumaal- ankeetküsitlusele vastamine

Pärnumaa Spordillit käivitas koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja teiste partneritega maakonna elanike liikumisharjumuste ja- hoiakute kaardistamiseks uuringu.   Pärnumaa...

Seoses Saessaare raba ja Kauni raba veerežiimi taastamise projektiga korraldatakse 18. märts kell 15:00 Surju rahvamajas avalikustamise koosolek. Projekt hõlmab: Saarde valda, Põhja-Sakala valda...

Saessaare ja Kauni rabade veerežiimi taastamisprojekti avalikustamise koosolek

Seoses Saessaare raba ja Kauni raba veerežiimi taastamise projektiga korraldatakse 18. märts kell 15:00 Surju rahvamajas avalikustamise koosolek. Projekt hõlmab: Saarde valda, Põhja-Sakala valda...

Suve veetmise võimalus maal vanaema juures muutub aina haruldasemaks.  Lapsed kipuvad jääma vanemate tööloleku ajaks üksi ning üha enam veedetakse aega toas arvutimänge mängides. Seetõttu...

Suvetegevuste mess 28. aprillil Pärnu Kaubamajakas ootab eksponentide kaasalöömist

Suve veetmise võimalus maal vanaema juures muutub aina haruldasemaks.  Lapsed kipuvad jääma vanemate tööloleku ajaks üksi ning üha enam veedetakse aega toas arvutimänge mängides. Seetõttu...

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maa-andmeid, mille tulemusel viidi maatükkide piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Ajakohastati ka kõlvikute (st haritav maa,...

Hea maaomanik, tutvu oma maa-andmetega

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maa-andmeid, mille tulemusel viidi maatükkide piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Ajakohastati ka kõlvikute (st haritav maa,...

Kohaliku Omaalgatuse programmi e KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste...

Avanes Kohaliku Omaalgatuse Programmi kevadine taotlusvoor

Kohaliku Omaalgatuse programmi e KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste...

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini . Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

PRIAs algab loomatoetuste taotlemine

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini . Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

Ametikoha põhieesmärk Ehitusnõuniku  ametikoha põhieesmärk on planeerimis-, projekteerimis-, ehitusalase tegevuse korraldamine Saarde vallas ning ehitusseadustiku ja teiste valdkonna...

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusnõuniku leidmiseks

Ametikoha põhieesmärk Ehitusnõuniku  ametikoha põhieesmärk on planeerimis-, projekteerimis-, ehitusalase tegevuse korraldamine Saarde vallas ning ehitusseadustiku ja teiste valdkonna...

Maakonna bussiliini nr 87 Kilingi-Nõmme – Mõisaküla – Abja-Paluoja käivitamiseks veoteenuse lõpetanud kaugliini asemel on Pärnu Ühistranspordikeskus jõudnud mitmete läbirääkimiste tulemusel...

Maakonna bussiliini nr 87 Kilingi-Nõmme- Mõisaküla- Abja-Paluoja sõiduplaan

Maakonna bussiliini nr 87 Kilingi-Nõmme – Mõisaküla – Abja-Paluoja käivitamiseks veoteenuse lõpetanud kaugliini asemel on Pärnu Ühistranspordikeskus jõudnud mitmete läbirääkimiste tulemusel...

  Kaitsevägi teavitab, et 05.05.2019 kuni 08.05.2019 suurõppuse „Kevadtorm 19" raames toimub Surju Põhikoolis ja selle lähiümbruses õppus, kus osaleb umbkaudu 200 – 300 sõdurit.  ...

Eelteade Kaitseväelt Kevadtorm 2019 raames toimuvast õppusest

  Kaitsevägi teavitab, et 05.05.2019 kuni 08.05.2019 suurõppuse „Kevadtorm 19" raames toimub Surju Põhikoolis ja selle lähiümbruses õppus, kus osaleb umbkaudu 200 – 300 sõdurit.  ...

25.-27.02.2019 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 12.00-20.00 . Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Hääletamine valija asukohas,...

Tänasest saab valimisjaoskondades eelhääletada

25.-27.02.2019 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 12.00-20.00 . Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Hääletamine valija asukohas,...

22. veebruaril leidis aset Saarde valla tublide kultuuritegelaste ning spordiinimeste tunnustamine Tihemetsa Spordihoones. Lisaks laureaatidele tänati ka nominente. Toome Teieni tunnustatud...

Saarde valla tublide kultuuritegelaste ning spordiinimeste tunnustamine.

22. veebruaril leidis aset Saarde valla tublide kultuuritegelaste ning spordiinimeste tunnustamine Tihemetsa Spordihoones. Lisaks laureaatidele tänati ka nominente. Toome Teieni tunnustatud...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.03.2019.   Saarde vallas müüakse järgmine...

Riigimaade enampakkumine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.03.2019.   Saarde vallas müüakse järgmine...

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) korraldab Kilingi-Nõmmes teabepäeva, mille raames tutvustatakse eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetusmeedet. Toetust antakse elamu...

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetuse teabepäev Kilingi-Nõmmes 06.märtsil

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) korraldab Kilingi-Nõmmes teabepäeva, mille raames tutvustatakse eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetusmeedet. Toetust antakse elamu...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 30