« Tagasi

Saarde valla tuuleenergeetika detailplaneering alal P16

Saarde Vallavalitsus teatab ,et Saarde Vallavolikogu 12.10.2016 otsusega nr 30 algatati tuuleenergeetika detailplaneering alal P16. Planeeringuala asub Saarde vallas, Tõlla külas. Planeeringuala piir on määratud Pärnu maakonna teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika teemaplaneering" ala P16 alusel. Arendusala pindala on 69 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on tuuleenergeetika arendamise võimaluste väljaselgitamine Saarde vallas alal P16, kehtiva üldplaneeringu täpsustamine ja täiendamine
Detailplaneeringuga algatati keskkonnamõju strateegiline hindamine.