Saarde piirkonna talihooldustööde tegijad

18.12.17
Kalita-Jäärja piirkonna talihooldust teostab OÜ EP Ehitustööd  - esindaja Enno Pärn tel. 5148773.
 
Sigaste-Lodja-Marana piirkonna talihooldust teostab OÜ EP Ehitustööd  - esindaja Enno Pärn tel. 5148773.
 
Tali piirkonna talihooldust teostab AS Zebra – esindaja Ardi Lumijõe tel. 5031027; Alvar Pärtel tel. 5042411.
 
Väljaküla-Kärsu-Tõlla-Mustla piirkonna talihooldust teostab Uue-Toosi talu – esindaja Peep Paimre tel. 5184 821.
 
Kanaküla-Kamali piirkonna talihooldust teostab AS Eesti Teed – esindaja Ervin Kruuse tel. 56 454 610.

Kilingi-Nõmme linnas ja Tihemetsa alevikus teostab talihooldust OÜ Saarde Kommunaal - kontaktisikt Raul Tammiste, tel.5698 7170.

Riigimaanteid hooldab Saarde vallas Sakala teed OÜ, e-post teeinfo@sakalateed.ee või maanteeinfo tel. 1510.
Vaata lisaks:
Seisunditasemete kaart.
Talvise teehoolde kirjeldus