2.09.19

Saarde Vallavalitsus
Kilingi-Nõmme
Nõmme 22

VASTUVÕTUAEG:

E - R 09.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Sotsiaalametniku vastuvõtt Tali teeninduspunktis N 13.00 - 14.30
 

Sotsiaalhoolekandega tegelevad:

Ametikoht Nimi Telefon E-post
Sotsiaalnõunik Anu Eisenschmidt

449 0163

56649731

anu.eisen@saarde.ee
Sotsiaalspetsialist Mare Kurri

449 0133

552 1328

mare.kurri@saarde.ee
Sotsiaalspetsialist (Surju teeninduskeskus) Elve Tilk

446 0819

53306419

elve.tilk@saarde.ee

 

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaaltoetuste, -teenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem. See on juhtumipõhine, konkreetsele vajadusele suunatud abi, mida finantseeritakse riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest.


Sotsiaalhoolekande põhimõtted on:

  • inimõiguste järgimine;
  • isiku vastutus enda ja oma pereliikmete toimetuleku eest;
  • abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad;
  • isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine;
  • lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
  • eelistatakse abimeetmeis, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  • nõustatakse isikut abimeetmete valikul ja kohandamisel;
  • kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema pereliikmeid.
Sotsiaalhoolekande korraldamist reguleerivad seadused:
 
Toimetaja: SIGNE LAAGUS